MTÜ raamatupidamine

Aeg: selgub piisava arvu huviliste korral

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.12, Pärnu, ruum A122

Sihtrühm:

Kursus on suunatud isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema MTÜ raamatupidamisega või on tegutsevad MTÜ-d, kellel on vajadus saada ülevaade MTÜ raamatupidamise põhitõdedest.

Maht: 15 tundi

Õpiväljundid:

Koolituse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpiväljundid:
1. Tunneb raamatupidamisarvestuse korralduse põhinõudeid.
2. Oskab kasutada arvestuspõhimõtteid ja kirjeldab MTÜ majandustehinguid.
3. Tunneb maksuseadusandlust ja oskab lahendada maksusituatsioone.
4. Oskab koostada MTÜ raamatupidamise aastaaruannet.

Koolituse teemad:
1. Raamatupidamise korraldamise põhinõuded (raamatupidamist reguleerivad õigusaktid, raamatupidamisvaldkonna põhimõisted ja printsiibid: sise-eeskiri, kontoplaan, majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine arvestusregistrites).
2. MTÜ arvestuspõhimõtted (tasud ühingu liikmetelt, annetused ja toetused, sihtfinantseerimine, teenuste ja maksete vahendamine).
3. MTÜ kulude ja väljamaksete maksustamine, maksuvabad kulud ja väljamaksed.
4. MTÜ aastaaruande koostamise üldpõhimõtted, nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes.
5. Praktilised näited ja ülesanded.

Grupi suurus: alates 6 inimest

Kursuse hind: 170 eurot

Lõpetamise tingimused:
Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 80% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine.
Kursus lõppeb testiga, mis koosneb 10 küsimusest.
Õpiväljundite hindamine on mitteeristav (arvestatud/ mittearvestatud).
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Läbiviija: Ave Laanmets, OÜ Pacta Tarkvara.Töökogemus raamatupidajana alates 2005. aastas ja koolitajana 2017. aastast. Lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala. Omab raamatupidaja, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input