E-õpe: Personalitöö koolitus

Aeg: 03.02-04.03.2021. Kahel korral saadakse kokku. Esimesel korral ja viimasel korral kui on lõputöö. Kolm korda on veebikeskonnas tunnid kindlal ajal.

Tunniplaan:
Esimene kogunemine (silmast silma), st sissejuhatus 03.02 kell 17:00
I kodutöö tähtaeg 09.02 ja veebis kohtumine 10.02 kell 17:30
II kodutöö tähtaeg 16.02 ja veebis 17.02 kell 17:30
III kodutöö tähtaeg 23.02 ja veebis 25.02 kell 17:30
IV kodutöö tähtaeg 02.03.
Eksam 04.03 kell 17:30 silmast silma, eksam 1 tund.

Sihtgrupp: Juhiabid, raamatupidajad, sekretärid, personalispetsialistid ja väikeettevõtte juhid, kes soovivad põhiteadmisi personalitööst ning
kellel puuduvad varasemad oskused ja teadmised personalitööst.
Maht: 80 tundi (loengud 59 tundi, iseseisev töö (sh kordamine
eksamiks 2
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12 Pärnu

Eesmärk: Koolituse lõpuks omab õppija üldist arusaama kõikidest
personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende omavahelistest seostest. Ta töötab etteantud
reeglite piires iseseisvalt, tunneb hästi ja korraldab iseseisvalt vähemalt ühte kitsamat
personalitöö valdkonda, kuid võib toetada ka teisi personalijuhtimise valdkondi (nt värbamine,
koolituste korraldamine) lähtuvalt organisatsiooni vajadusest.

Kursuse teemad:
I BLOKK PERSONALITÖÖ SISSESEADMINE (8 tundi)
1. Personalijuhtimise ajalugu
2. Personalitöö, personalijuhtimine, strateegiline personalijuhtimine – mis need on ja
millal mida vaja on?
3. Kes sobib personalitöötajaks?
4. Personalitöötaja tööülesanded
II BLOKK PERSONALITÖÖ MÜSTIKA (8 tundi)
1. Personaliarvestus
2. Personalidokumendid
3. Välis- ja sisekeskkonna analüüsimine (sh organisatsiooni tööjõustatistiliste andmete ja
tööturu näitajate kogumine, töötlemine ja analüüs)
III BLOKK TÖÖTAJA TÖÖELURING (35 tundi)
1. Tööjõu vajaduse planeerimine. Töö analüüs ja ametikoha kujundamine
2. Talentide ligimeelitamine. (Väärtuspakkumine. Tööandja bränd)
3. Värbamine/valik. Sisseelamine
4. Arendamine/ hoidmine
5. Motivatsioon. Tasustamine
6. Väljumine (lahkumine), outplacement
IV BLOKK TÖÖTAJATE HEAOLU, TÖÖTERVISHOID JA TÖÖKESKKOND (6 tundi)
1. Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu, sisekontroll
2. Riskianalüüs, tegevuskava, ohutegurid
3. Tervisekontroll, esmaabiandjad, esmaabivahendid, isikukaitsevahendid
4. Ohutusjuhendid, juhendamine, tööõnnetused
5. Tervisedendamine
6. Töö- ja pereelu ühildamine
7. Töötervishoiuga seotud kulud

Õppemeetod: loeng, arutelu e-posti teel, veebikeskkonad, iseseisev töö (esitatakse etteantud tähtajaks
elektrooniliselt).
Nõuded õpingute lõpetamiseks: esitatud on neli kodutööd ja kirjalik eksam on sooritatud
(vähemalt 51% õiged vastused). Eksam tehakse viimasel päeval Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Kursuse lõpetamise tingimuste täitmisel väljastatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
tunnistus.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
• on omandanud teadmised erinevatest personalijuhtimise tegevusvaldkondadest ja
nende vahelistest seostest ning arusaam personalitöö seosest ja mõjust ettevõtte
juhtimisele.
• on teadlik vajalikest tööandja kohustustest, mis tulenevad töölepinguseadusest ja
teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, töösuhte vormistamiseks vajalikest
tööandja tegevustest ja dokumentidest, erinevate töösuhte vormide erisustest.
• oskab koostada töösuhte vormistamiseks vajalikke dokumente.
• teab erinevaid värbamisvõimalusi ja oskab kasutada erinevaid värbamiskanaleid, on
teadlik erinevatest valikuetappidest ja –meetoditest.
• omab teadmisi töötajate hindamise ja arendamise vajadusest, erinevatest
hindamisvestlustest ja arendamise võimalustest.
• omab teadmisi ja oskab luua esmase kava motivatsioonisüsteemist ja teab tasustamise
komponente.

Koolitaja: Marit Tisler, M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ
Koolitaja on lõpetanud finantsjuhtimise eriala ja õppinud haldusjuhtimist magistrantuuris. Koolitaja omab 18 aastast kogemust personalijuhtimise valdkonnas töötades. On koostanud personalistrateegiaid ja viinud ellu erinevaid personaliarenduse projekte. Läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse, kokku 160 tundi.

Hind: 650 eurot, võimalus tasuda kahes osas.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Info: Heleri Heinla, Täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitusjuht
tel: 5344 6945; 445 1968, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.