E-õpe: Personalitöö koolitus

Aeg: planeerimisel oktoober 2022. koolitus toimub 17.00-18.00 veebis, kindlatel päevadel. Kogu õpe toimub Teams keskkonnas. Kursus lõpeb eksamiga.

Tunniplaan selgub kui koolitus toimub.

Sihtgrupp: Juhiabid, raamatupidajad, sekretärid, väikeettevõtte juhid, kes soovivad põhiteadmisi personalitööst ning kellel puuduvad varasemad oskused ja teadmised personalitööst.
Maht: 56 tundi (loengud 28 tundi, iseseisev töö 28 tundi (sh kordamine eksamiks) 
Toimumiskoht: veebis, kasutatakse Teams keskkonda.

Eesmärk: Koolituse lõpuks omab õppija üldist arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende omavahelistest seostest. Ta töötab etteantud reeglite piires iseseisvalt, tunneb hästi ja korraldab iseseisvalt vähemalt ühte kitsamat personalitöö valdkonda, kuid võib toetada ka teisi personalijuhtimise valdkondi (nt värbamine, koolituste korraldamine) lähtuvalt organisatsiooni vajadusest.

Kursuse teemad:
I BLOKK PERSONALITÖÖ SISSESEADMINE
1. Personalijuhtimise ajalugu
2. Personalitöö, personalijuhtimine, strateegiline personalijuhtimine – mis need on ja
millal mida vaja on?
3. Kes sobib personalitöötajaks?
4. Personalitöötaja tööülesanded

II BLOKK PERSONALIARVESTUS
1. Personaliarvestus
2. Personalidokumendid
3. Välis- ja sisekeskkonna analüüsimine (sh organisatsiooni tööjõustatistiliste andmete ja
tööturu näitajate kogumine, töötlemine ja analüüs)

III BLOKK TÖÖTAJATE VAJADUS
1. Tööjõu vajaduse planeerimine. Töö analüüs ja ametikoha kujundamine
2. Talentide ligimeelitamine. (Väärtuspakkumine. Tööandja bränd)
3. Värbamine/valik. Sisseelamine

IV BLOKK TÖÖTAJATE ARENDAMINE
1. Arendamine/ hoidmine
2. Motivatsioon. Tasustamine
3. Väljumine (lahkumine), outplacement

V BLOKK TÖÖTAJATE HEAOLU, TÖÖTERVISHOID JA TÖÖKESKKOND
1. Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu, sisekontroll
2. Riskianalüüs, tegevuskava, ohutegurid
3. Tervisekontroll, esmaabiandjad, esmaabivahendid, isikukaitsevahendid
4. Ohutusjuhendid, juhendamine, tööõnnetused
5. Tervisedendamine
6. Töö- ja pereelu ühildamine
7. Töötervishoiuga seotud kulud

Õppemeetod: loeng veebikeskkonnas, iseseisev töö (esitatakse etteantud tähtajaks
elektrooniliselt).

Nõuded õpingute lõpetamiseks: esitatud on neli kodutööd ja kirjalik eksam on sooritatud
(vähemalt 51% õiged vastused). Eksam tehakse viimasel päeval veebis.
Kursuse lõpetamise tingimuste täitmisel väljastatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tunnistus.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
1. on omandanud teadmised erinevatest personalijuhtimise tegevusvaldkondadest ja
nende vahelistest seostest ning arusaam personalitöö seosest ja mõjust ettevõtte
juhtimisele.
2. on teadlik vajalikest tööandja kohustustest, mis tulenevad töölepinguseadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, töösuhte vormistamiseks vajalikest tööandja tegevustest ja dokumentidest, erinevate töösuhte vormide erisustest.
3. oskab koostada töösuhte vormistamiseks vajalikke dokumente.
4. teab erinevaid värbamisvõimalusi ja oskab kasutada erinevaid värbamiskanaleid, on teadlik erinevatest valikuetappidest ja –meetoditest.
5. omab teadmisi töötajate hindamise ja arendamise vajadusest, erinevatest hindamisvestlustest ja arendamise võimalustest.
6. omab teadmisi ja oskab luua esmase kava motivatsioonisüsteemist ja teab tasustamise
komponente.

Koolitaja: Marit Tisler
Koolitaja on lõpetanud finantsjuhtimise eriala ja lisaks õppinud teenuste disaini ja juhtimist magistrantuuris. Koolitaja omab 18 aastast töökogemust personalijuhtimise valdkonnas. On koostanud personalistrateegiaid ja viinud ellu erinevaid personaliarenduse projekte. Läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse, kokku 160 tundi.

Hind: 750 eurot, võimalus tasuda kahes osas.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Info: Heleri Heinla, Täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitusjuht
tel: 5344 6945; 445 1968, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.