Ettevõtlusega alustamine- äriplaani koostamine sügis 2024

Aeg: September/ oktoober 2024 (1- 3 korda nädalas kell 09.00-16.00). Alustame siis, kui koolitusele registreerub minimaalselt 6 soovijat. Koolitus registreerumiseks avatud. Täpne ajakava selgub.

Sihtrühm:
ettevõtlusega alustada soovijad või alustavad ettevõtjad, kes tahavad taotleda toetust Eesti Töötukassast, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, LEADER tegevusgrupist või mujalt.

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus, teksti- ja tabelitöötlusprogrammide (soovitavalt Microsoft Office programmid) tundmine vähemalt kesktasemel.

Maht: 100 tundi (80 tundi auditoorset tööd+ 20 tundi iseseisvat tööd)


Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • oskab tähtsustada äriplaani, sh finantsprognooside vajalikkust;
  • oskab kirjeldada ettevõtte toodet/teenust ning ettevõtte äritegevuse eesmärke;
  • oskab analüüsida ettevõtluskeskkonda mõjutavaid tegureid;
  • saab aru hinnakujundust mõjutavatest teguritest;
  • oskab hinnata äritegevustest tulenevaid riske;
  • mõistab ettevõtja kohustusi ja saab aru seadustest tulenevatest nõuetest.

 
Õppe sisu:

Teema 1- Sissejuhatus ettevõtluse alustesse 6 tundi
(Ettevõtluse olemus. Ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud isiksuseomadused. Ettevõtte juriidilised vormid, ärinime valik. Ettevõtlusrisk)

Teema 2- Ettevõtlusega alustamine 6 tundi
(Äriidee analüüs ja hindamine. Ettevõtte eesmärgid. Ettevõtte loomise/asutamise etapid. Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload). Äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid. Ettevõtluskeskkonna analüüs (sh SWOT analüüs, riskianalüüs). Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid)

Teema 3- Toode/teenus ja tootmis- või teenindusprotsessi kirjeldus. Turundus 21 tundi
(Toote/teenuse analüüs. Toote elutsükkel. Hinnakujunduse alused. Sihtturud ja sihtrühmad, turu segmenteerimine. Sissejuhatus turundusse, müügi- ja jaotuskanalid. Konkurentsivõrdlus/analüüs)

Teema 4- Raamatupidamise ja maksunduse põhialused 18 tundi
(Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes.  Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine.  Bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos. Ülevaade Eesti maksusüsteemist)

Teema 5- Tööõiguse alused 12 tundi
(Lepingute tüübid (sh töövõtuleping), nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused. arvutamine. Tööaeg, puhkeaeg ja puhkus)

Teema 6- Finantsplaneerimine 14 tundi
(Finantsjuhtimine, kuluarvestus. Tasuvuspunkti arvutus. Rahavood ja müügiprognoosid)

Teema 7- Iseseisev töö 20 tundi
(Äriplaani koostamiseks vajaliku taustinformatsiooni, sh uuringud, analüüsid, prognoosid, koondamine ja analüüs)

Teema 8- Äriplaani kaitsmine 3 tundi

Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. äriplaani nõutud osad on täidetud, finantsprognoosid koostatud ning äriplaan esitletud.


Maksumus:
 1160€/ inimene (sisaldab koolitust ning õppematerjale)

Lektorid:
Inga Kalvist – ettevõtluskonsultant, projektijuht ja koolitaja; mikroettevõtja. Äriplaanide koostamise kogemus EASile, Eesti Töötukassale, PRIAle, LEADER tegevusgruppidele, KredExile. Inga on ettevõtlusmeetme hindaja LEADER tegevusgrupis (Valgamaa Partnerluskogus). Äriplaani koostamise koolitusi läbi viinud alates 2014. aastast. Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistus.
Ille Kukk- PKHK raamatupidamise eriala kutseõpetaja 
Rein Volberg- PKHK majanduse ning tööõiguse lektor
Margit Kiviväli- PKHK raamatupidamise külalislektor


Koolitusjuht:
Gerli Ollino, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitusjuht, 445 1968; 501 4291 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input