Trükiste kujundamine ja küljendus

Aeg: Planeerimisel sügis 2018
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A302
Sihtrühm: Koolitus on mõeldud ettevõtjale või töötajale, kellel puuduvad teadmised ise kujundada firmagraafikat, trükiseid või valmistada tootekataloogi; samuti neile, kes kasutavad oma töös vektor- ja rastergraafika programme ning soovivad täiendada oma teadmisi trükiste küljendamiseks ja kujundamiseks.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Nõuded õpingute alustamiseks: kesktasemel arvutikasutusoskus.
Maht: 60 tundi
 
Õpiväljund:
1) kavandab trükise kujundusprotsessi, lähtudes tellimusest, trükiste kujundamise põhimõtetest ja tootmisprotsessi vajadustest
2) hindab ja korrigeerib kujundustöö algmaterjalide vastavust tellimusele, tootmisprotsessi- ja kvaliteedinõuetele
3) kujundab ja küljendab planeeritud trükise, arvestades tootmisprotsessi vajadustega ning kujundamise põhimõtetega
4) valmistab kujundusfailist digitaalse originaali vastavalt tellimusele
5) valdab trükiste kujundamise ja graafikatarkvaradega seotud terminoloogiat
Koolituse läbinud on omandanud vajalikud põhioskused küljendus- ja kujundustööde tegemiseks.
 
Koolituse teemad:
Teooria 4 tundi
Trükiste kujunduse planeerimine
1. Ülesehitus
2. Autorikaitse
3. Kompositsioon, värvusõpetus
4. Kujundustööd erinevatele trükitehnoloogiatele
Paraktiline töö 56 tundi
Trükiste kujunduse ettevalmistamine
1. Tekstitöötlus (korrektuur, redigeerimine)
2. Märgigraafika (tootemärk, logo)
3. Infograafika (tabelarvutusfailide info kasutamine)
4. Kujundus- ja küljendustarkvara
5. Fototöötlus
6. Fototöötlustarkvara

Trükiste kujundamine ja küljendamine
1. Pakendikujundus
2. Perioodika kujundus
3. Raamatukujundus
4. Eriotstarbeliste trükiste kujundus
5. Turvatrükiste kujundus
6. Visuaalne identiteet
7. Tüpograafia
8. Illustratsioon, ornamentika, kujundusgraafika
 
Digitaalsete originaalide valmistamine
1. Failiformaadid ja tarkvara ristkasutus
2. Trükitehnoloogilised tingimused
3. PDFi standardid
4. Makett ja proovitrükk
 
Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Kursuse hind: 480€/ in.
 
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud minimaalselt 80% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad.
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid
3. on valminud õpimapp tehtud töödest
 
HINDAMISMEETOD:
Arvestuslikud tööd, millega määratakse õppija kursusel omandatud praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi. Valmib õpimapp vektorgraafika ja rastergraafika töödega ja nende ristkasutusega.
HINDAMISKRITEERIUMID:
Koolitatav:
• valmistab teksti ette tekstitöötlusprogrammis vastavalt trükise küljendamise nõuetele
• töötleb kujundustöö algmaterjali, kasutades sobivaid tarkvaralahendusi ja töövõtteid, võttes aluseks tellimuse ja tootmisprotsessi nõudmised ning teeb kujundatava trükise maketi
• kujundab graafilisi objekte ja salvestab sobivasse failiformaati vastavalt graafikatarkvara ristkasutuse vajadustele
• küljendab trükise vastavalt tellimusele ja trükitehnilistele nõudmistele
• valib tootmisprotsessi jaoks sobiva PDF seadistuse ja valmistab digitaalsed originaalid, võttes aluseks standardid ja tootmisprotsessi nõudmised
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

Läbiviija:
 Üllar Tornik, läbinud kutsepedagoogika kursused TÜ-s, praktiline töökogemus erinevates reklaamifirmades, Pärnu Postimehes ja Pärnu trükikodades, kutseõpetaja üle 8 a. PKHK-s.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- postSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.