Tisleritöö põhioskused- puidupinkidel töötamine, puittoodete valmistamine ning viimistlus (2024)

Aeg: Planeerimisel sügis 2024. Koolituspäevad N ja R kell 09.00-15.30 (korraga 8 ak. tundi). 

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu. C-korpus

Sihtrühm: Erialastest teadmistest ja oskustest huvitatud isikud.

Grupi suurus: miinimum 4 inimest. Maksimaalselt 6 inimest.
Õppe alustamise nõuded: vähemalt põhiharidus, riigikeeleoskus ning huvi õpitava eriala vastu.
Maht: 128 tundi

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
1) töötleb etteantud kvaliteedinõudeid järgides puitu ja puidupõhiseid materjale nii
käsitööriistadega kui erinevatel puidutöötlemispinkidel, rakendades asjakohaseid ja
ergonoomilisi töövõtteid;
2) omab ülevaadet puidu lõiketöötlemise terminitest, põhimõtetest ja puitmaterjalide töötlemisel kasutatavatest puidutöötlemispinkidest;
3) kavandab lihtsamaid mööbli- ja puittooteid;
4) valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest lihtsamaid mööbliesemeid ja puittooteid;
5) seadistab puidutööpingi ja korraldab nõuetekohaselt oma töökoha jälgides juhiseid.
6) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel
töö- ja keskkonnaohutusnõudeid ja kasutab töökaitsevahendeid;

 

Koolituse teemad:
Teoreetilise õppe teemad - 24 tundi
1) mööbliesemete määratlus ja klassifikatsioon; mööbliesemete liigitamine kasutusala järgi
2) korpusmööbli, laudade ja toolide konstruktsioonid
3) mööbliesemete valmistamise tehnoloogiline protsess
4) lahtilõikus; plaatmaterjali lahtilõikuskaardi koostamine ja väljatuleku protsendi
arvutamine; saematerjali juurdelõikusviisid ja mahu arvutus
5) seotised ja liited; serv ja jätkseotised; raamikonstruktsioonides kasutatavad liited;
kilpkonstruktsioonides kasutatavad liited
6) jooniste ja eskiiside lugemine; mõõtmete märkimine joonisele arvestades tehnoloogilise ja
konstruktiivse baasiga
7) tööpinkide ehitus, lõikeinstrumendid ja ohutustehnika
8) mööbliesemete ettevalmistamine viimistlemiseks; mööbliesemete viimistlemine
Praktilise õppe teemad – 104 tundi
1) seotiste valmistamine masintöötluse teel (raami nurkseotised, kasti nurkseotised, T-seotised)
2) plaatmaterjali lahtilõikuse teostamine
3) PLP pindade vineerimine
4) kilpkonstruktsioonliidete valmistamine
5) PLP korpusmööbli elementide valmistamine
6) massiivpuidust korpusmööbli elementide valmistamine
7) tööoperatsioonid saagpingil, rihthöövelpingil, paksushöövelpingil, lihvpingil, puurpingil

Kursuse hind: 2304€/ osaleja. 

Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid.
3. sooritanud lävendi tasemel praktilise lõputöö

Hindamismeetodiks on praktiline lõputöö- etteantud joonise järgi toote detaili(de) valmistamine ning viimistlus.

Hindamiskriteerium:
Lõputöö on sooritatud positiivsele tulemusele, kui kursuslane tunneb/ järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ning valdab õigeid töövõtteid ja -vahendite kasutamisoskust.

A (arvestatud)

Läbiviijad:

Urmas Ailt, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidutöökoja juhataja ja puidueriala kutseõpetaja.
Läbitud Tallinna Tehnikaülikoolis puidutöötlemise valdkonna kutseõpetajate täiendkoolitus ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis kutseõpetaja diplomiõpe.
Margus Kasekamp, endine PKHK puidueriala kutseõpetaja. Hetkel töötab eraettevõtluses.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Koolitusjuht: Gerli Ollino, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Telefon: 445 1968, 501 4291

 

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input