Avatud õpe: Moodul - Iluaiandus

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Avatud õpe on tasmeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva(d) mooduli(d). Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.
Õppijal on võimalus valida erineva mahuga mooduleid või komplekteerida mitmest moodulist endale sobiv õppeplaan.
Moodulõpe on tasuline. 

Sihtgrupp: Õppijad, kes soovivad ennast täiendad aianduse valdkonnas.
Maht: 62 tundi auditoorset tööd.
Aeg: planeerimisel 
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12.

Eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et õpija omandab oskuse kasvatada enamkasvatatavaid ilutaimi. Õppija selgitab enamlevinud ilutaimede kasvu mõjutavaid tegureid ning rakendab nende kasvatamisel agrotehnoloogia põhialuseid, kasutades tööks vajalikku tehnikat etteantud juhiste alusel.

Õppesisu:

1. Taimede morfoloogia. Taime osade ehitus, ülesanded ja liigitus. Taimede paljunemisviisid. 2.Taimede füsioloogia. Füsioloogilised protsessid taimes (tõusev ja laskuv vool, transpiratsioon, fotosüntees, hingamine). Taimede toitumisviisid. Taimede kasv ja areng.
3. Taimede külma-, talve- ja põuakindlus, taimede fenoloogia.
4. Taimede süstemaatika. Terminoloogia .Ilutaimede liigid ja sordid. Taimede süstematiseerimise alused, taksonid.
5. Peamised ilutaimed. Erinevate taimede kasvukohanõuded vastavalt ökoloogilistele teguritele. Erinevate taimede rühmitamine.
6. Levinumate ilutaimede iseloomustused (kasvunõuded, dekoratiivsus, kasutamine).
7. Taimekasvatuse alused. Taimede kasvupinnased, nende omadused s.h lõimis ja happesus. 8.Kasvusubstraadid ja multšid - liigid ja valmistamine.
9. Väetiste liigid, toimeained ja kasutusajad ja -viisid.
10. Taimekahjustajate grupid, nende profülaktika ja tõrjemeetodid. Umbrohtude rühmad, nende profülaktika ja tõrjemeetodid.Taimekaitse vahendite rühmad, nende säilitamise nõuded ja tööohutus.
11. Ilutaimede paljundamisviisid. Seemneline paljundamine. Vegetatiivne paljundamine. 12.Paljundusmaterjali hindamine ja kvalifitseerimine.
13. Ilutaimede külvamise ja istutamisvõtted.
14. Ajatatavad kultuurid..Toodangu kvaliteedinõuded.
15. Toodangu pakendamise markeerimise ja ladustamise nõuded.

Õpitulemused:

- tunneb ja liigitab ilutaimi (roht-ja puittaimed), sorte, mõistab nende 1/77 süstemaatikat, morfoloogiat, füsioloogiat, fenoloogiat rakendab vastavalt etteantud juhistele ilutaimede
- kasvatamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku tehnikat valib paljundusmaterjali, külvab ja istutab vastavalt etteantud juhistele koristab, sorteerib, pakendab, markeerib ning ladustab toodangu vastavalt etteantud juhistele ja kasutades tööks vajalikku tehnikat

Lõpetamise tingimused: Osaletud praktilistes töödes, aruteludes, rühmatöös, esitatud õpimapp.
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb kõigi hindamiskriteeriumite õpiväljundite saavutamisel erinevate arutelude, iseseisvate- ja rühmatööde ning praktiliste tööde esitluse tegemise tulemusena.

Koolitaja: Erna Gross, PKHK kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja
Eesti Põllumajanduse Akadeemia,1984. eriala agronoom; Tartu Ülikool, 1994 filosoofia teaduskond pedagoogika eriala, Tallinna Pedagoogikaülikool, 2003 pedagoogikamagister; andragoogi kutsekvalifikatsioon IV perioodiks 2008- 2013
Täiendõppe koolitusi viinud läbi alates 2008 aastast
Maksumus: 840 EUR-i, võimalus tasuda kolmes osas.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
 
Info: tel 53446945, 44 51968, hSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input