Avatud õpe: Moodul - Voodriga jaki õmblemine

Avatud õpe on tasmeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva(d) mooduli(d). Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.
Õppijal on võimalus valida erineva mahuga mooduleid või komplekteerida mitmest moodulist endale sobiv õppeplaan.
Moodulõpe on tasuline.

Aeg: 07.03-19.06, E ja K, kell 08.30-17.00.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, A021

Sihtrühm: Õppijad, kes soovivad osata voodriga jaki töötlemist.

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane konstrueerib voodriga jaki lõike vastavalt tellija mõõtudele ja tegumoele ning õmbleb jaki kasutades sobivat tehnoloogiat, järgib kvaliteedinõudeid, ajakava

Maht: 312, sellest 48 tundi auditoorne töö, 81 tundi iseseisev töö, praktiline töö 183 tundi.

Õpiväljundid:

  1. 1. Omab ülevaadet voodriga jaki õmblemiseks sobivatest kangastest, vahe- ja abimaterjalidest nende kasutusvaldkonnast ja hooldusnõuetest ning sobivatest furnituuridest.
  2. 2. Kavandab voodriga jaki tegumoe, konstrueerib ja modelleerib lõike, järgides kliendi mõõte.
  3. 3. Teab voodriga jaki õmblemiseks vajalikke põhi-, väike- ja voodridetaile, lõigete kangale paigutamise ning juurdelõikamise põhimõtteid, õmblustehnoloogiat.
  4. 4. Teab konstrueerimisel ja õmblemisel tekkinud vigade tekkepõhjuseid ja mõistab nende mõju järgnevatele töölõikudele. 5. Lõikab voodriga jaki detailid, õmbleb, viimistleb ja teeb rõivaproovi ja prooviparandusi, järgides tehnoloogilise töötlemise järjestust ja ajakava.
  5. 6. Hoiab puhtana töö.

Koolituse teemad:

1. MATERJALIÕPETUS

1.1. Jaki kangad

1.2. Vahe- ja abimaterjalid, nende sobivus põhikangaga

1.3. Voodriga jaki kangastest lähtuvad hooldusnõuded

2. MOEJOONISTAMINE

2.1. Moejoonise joonistamine kirjelduse järgi

3. KONSTRUEERIMINE JA MODELLEERIMINE

3.1. Kliendi mõõtmine

3.2. Avaruse lisad ja lõike konstrueerimine

3.3. Lõike modelleerimine vastavalt tegumoele

4. ÕMBLUSTEHNOLOOGIA

4.1. Jaki töötlemise tehnoloogiline järjestus

4.2. Jaki detailid, õmblusvarud

4.3. Jaki detailide tugevdamine

4.4. Voodriga jaki töötlemise erinevused

4.5. Voodri lõikamise põhimõtted

4.6. Jaki proovideks ettevalmistamine

5. VOODRIGA JAKI TÖÖTLEMISEL ESINEVAD VEAD

5.1. Jaki konstrueerimisel sagedamini esinevad vead ja nende kõrvaldamine

5.2. Jaki õmblemisel ja ja proovimisel esinevad vead, nende parandamise võimalused

6. VOORDRIGA JAKI ÕMBLEMINE

6.1. Detailide paigutus kangale ja juurdelõikus

6.2. Ettevalmistus proovideks

6.3. Proovide teostamise põhimõtted ja tehnikad

6.4. Prooviparandused ja õmblemine

6.5. Kvaliteedi nõuded õmblemisel, jaki istuvusel

6.6. Efektiivsed töövõtted

6.7. Jaki lõppviimistlus

7. TÖÖKOHA KORRASHOID

7.1. Õmblusmasina hooldus

Kursuse hind: 900 euri, võimalus tasuda kolmes osas

Lõpetamise tingimused:

Koolituse läbimise eelduseks on 80% osavõtt õppetööst ning aktiivne osalemine loengutes ja praktikumides. Lõpetaja saab vormikohase Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga, kui ta:

  • On saavutatud õpiväljundid
  • On valminud voodrita jakk.

Hindamiskriteeriumid:

Voodriga jaki tegumoe kavandamine, mõõdu võtmine, lõike konstrueerimine ja modelleerimine

Koostada ja vormistada juhendi alusel voodriga jaki õmblemise tehnoloogilise töötlemise järjestus

Leida voodriga jaki juures kvaliteedi viga ning pakkuda välja lahendus vea parandamiseks

Kavandab ja valmistab ja valmistab juhendi alusel jakile kaunistuselemendi 2. Koostab juhendi alusel oma töötulemuse hinnang 3. Voodriga jaki proovidega valmistamine

Individuaalse ja õmblusmasina töökoha korrastamine ja õmblusmasina hooldamine

Läbiviija: 

Heli Sakk-Hännikäinen - PKHK kutseõpetaja tase VI,  andragoog VI tase.

Tallinna Ülikool 2003 - kutsepedagoogika, Tallinna Kergetööstustehnikum 1986 – õmblustoodete konstruktor

 

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 5344 6945

e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.