Avatud õpe: Moodul - Voodrita jaki õmblemine

Avatud õpe on tasmeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva(d) mooduli(d). Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.
Õppijal on võimalus valida erineva mahuga mooduleid või komplekteerida mitmest moodulist endale sobiv õppeplaan.
Moodulõpe on tasuline.

Aeg: 08.10-27.11.20, N ja R, oleneb kuupäevast. Kellaajad sõltuvad tunniplaanist. Moodul toimub päevasel ajal.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, A021
Sihtrühm: Õppijad, kes soovivad osata voodrita jaki töötlemist.
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane konstrueerib voodrita jaki lõike vastavalt tellija mõõtudele ja tegumoele ning õmbleb jaki kasutades sobivat tehnoloogiat, järgib kvaliteedinõudeid, ajakava
Maht: 182, sellest 122 tundi auditoorne töö, 60 tundi iseseisev töö.
Õpiväljundid:
1. 1. Omab ülevaadet voodriga jaki õmblemiseks sobivatest kangastest, vahe- ja abimaterjalidest nende kasutusvaldkonnast ja hooldusnõuetest ning sobivatest furnituuridest.
2. 2. Kavandab voodriga jaki tegumoe, konstrueerib ja modelleerib lõike, järgides kliendi mõõte.
3. 3. Teab voodrita jaki õmblemiseks vajalikke põhi-, väike- ja voodridetaile, lõigete kangale paigutamise ning juurdelõikamise põhimõtteid, õmblustehnoloogiat.
4. 4. Teab konstrueerimisel ja õmblemisel tekkinud vigade tekkepõhjuseid ja mõistab nende mõju järgnevatele töölõikudele. 5. Lõikab voodriga jaki detailid, õmbleb, viimistleb ja teeb rõivaproovi ja prooviparandusi, järgides tehnoloogilise töötlemise järjestust ja ajakava.
5. 6. Hoiab puhtana töö.

Koolituse teemad:
1. MATERJALIÕPETUS
1.1. Jaki kangad
1.2. Vahe- ja abimaterjalid, nende sobivus põhikangaga
1.3. Voodrita jaki kangastest lähtuvad hooldusnõuded
2. MOEJOONISTAMINE
2.1. Moejoonise joonistamine kirjelduse järgi
3. KONSTRUEERIMINE JA MODELLEERIMINE
3.1. Kliendi mõõtmine
3.2. Avaruse lisad ja lõike konstrueerimine
3.3. Lõike modelleerimine vastavalt tegumoele
4. ÕMBLUSTEHNOLOOGIA
4.1. Jaki töötlemise tehnoloogiline järjestus
4.2. Jaki detailid, õmblusvarud
4.3. Jaki detailide tugevdamine
4.4. Voodrita jaki töötlemise erinevused
4.5. Jaki proovideks ettevalmistamine
5. VOODRITA JAKI TÖÖTLEMISEL ESINEVAD VEAD
5.1. Jaki konstrueerimisel sagedamini esinevad vead ja nende kõrvaldamine
5.2. Jaki õmblemisel ja ja proovimisel esinevad vead, nende parandamise võimalused
6. VOORDRITA JAKI ÕMBLEMINE
6.1. Detailide paigutus kangale ja juurdelõikus
6.2. Ettevalmistus proovideks
6.3. Proovide teostamise põhimõtted ja tehnikad
6.4. Prooviparandused ja õmblemine
6.5. Kvaliteedi nõuded õmblemisel, jaki istuvusel
6.6. Efektiivsed töövõtted
6.7. Jaki lõppviimistlus
7. TÖÖKOHA KORRASHOID
7.1. Õmblusmasina hooldus
Kursuse hind: 500 euri, võimalus tasuda kolmes osas

Lõpetamise tingimused:
Koolituse läbimise eelduseks on 80% osavõtt õppetööst ning aktiivne osalemine loengutes ja praktikumides. Lõpetaja saab vormikohase Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga, kui ta:
• On saavutatud õpiväljundid
• On valminud voodrita jakk.
Hindamiskriteeriumid:
Voodrita jaki tegumoe kavandamine, mõõdu võtmine, lõike konstrueerimine ja modelleerimine
Koostada ja vormistada juhendi alusel voodriga jaki õmblemise tehnoloogilise töötlemise järjestus
Leida voodrita jaki juures kvaliteedi viga ning pakkuda välja lahendus vea parandamiseks
Kavandab ja valmistab ja valmistab juhendi alusel jakile kaunistuselemendi. Koostab juhendi alusel oma töötulemuse hinnang. Voodrita jaki proovidega valmistamine
Individuaalse ja õmblusmasina töökoha korrastamine ja õmblusmasina hooldamine
Läbiviija:
Heli Sakk-Hännikäinen - PKHK kutseõpetaja tase VI, andragoog VI tase.
Tallinna Ülikool 2003 - kutsepedagoogika, Tallinna Kergetööstustehnikum 1986 – õmblustoodete konstruktor

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 5344 6945

e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.