E-kursus: Sissejuhatus dokumendihaldusesse

Maht: 20 tundi, 100% e-õpet
Aeg: planeerimisel oktoober 2022, soovi korrral võta ühendust ja leiame sulle sobiva kuupäeva koolituse alguseks. (ühe koolituse kestvus orienteeruvalt 1 kuu)
Esitada tuleb moodle keskonnas 3 tööd.
Sihtrühm: Kursus on mõeldud kõigile dokumendihaldust õppida soovivatele inimestele.
Kursuse eesmärk: Anda ülevaade ja oskused asjaajamisest ning dokumendihaldusest.
Kursuse läbides õppija
• Omandab asjaajamise algteadmised
• Oskab kirjeldada dokumendihalduse mõistet, normdokumente dokumendihalduses
• Oskab koostada dokumendiplanki, tunneb elementide vorminõudeid ning oskab koostada ametikirju.
Kursus koosneb järgmistest teemadest: 
• Asjaajamise tähtsus ja vajalikkus
• Asjaajamist reguleerivad riiklikud ja organisatsioonisisesed normdokumendid
• Vorminõuded haldusdokumentidele. Dokumendiplank
• Üldplank. Kirjaplank. Praktiline töö
• Haldusdokumendi elementide vorminõuded
• Haldusdokumentide vormistamine - ametikiri
• Ametikirja eriliigid
• Avaldus
• Volikiri, garantiikiri

Teemade osas on võimalik teha muudatusi koostöös koolitajaga lähtuvalt õppija koolitusvajadustest. 
Peatükid/teemad on paigutatud õppija jaoks läbimise loogilisse järjestusse ja ajagraafikusse selliselt, et õppija peab igal nädalal kindlad õppeülesanded täitma. Iga peatüki all esitatakse teemad, harjutusülesanded, kohustuslikud õpiülesanded koos tööjuhenditega, viited teemat toetavatele lisamaterjalidele.
Koolitaja: Anu Laas, Pärnumaa Kutsehariduskeskuses sekretäritöö eriala kutseõpetaja
Sindi Kergetööstuskool, sekretär- asjaajaja-raamatupidaja
Sotsiaalteaduste erakõrgkool VERITAS – majandusteaduste bakalaureus
Tartu Ülikool, kutsepedagoogika
Tallinna Ülikool, haridusteaduste magister 2011
Pikaaegne koolitaja antud valdkonnas.


Maksumus: 200 eurot (lõplik) ning tuleb tasuda arve alusel enne kursuse paroolide saamist.
Õpikeskkonna tutvustus:  Veebipõhine õppimine, suhtlemine ja õppeülesannete lahenduste esitamine antud kursusel toimub e-õppekeskkonnas nimega MOODLE 
Koolitusjuht: 53446945, 445 1968; e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.