Raamatupidamise algõpe reaalajas veebis (Google Meet keskkond) päevane grupp


Koolituse aeg:
 02.10- 14.12.2023. Koolitus toimub 2 korda nädalas E ja N kell 11.00-15.00 (korraga 5 ak. tundi, sisse arvestatud paus 15 minutit). Koolitust ei toimu 23.10- 03.11.2023 ja 07.12-11.12.2023.
Kodutööde tähtajad
N 05.10 1. kodutöö Raamatupidamise seadus 
N 12.10 2. -3. kodutööd Kontod ja konteerimine
N 19.10 4.-5. kodutööd Majandustehingute kajastamine
E 06.11 6. kodutöö Käibevarad
N 09.11 7. kodutöö Põhivarad
E 13.11  8. kodutöö Kohustised
N 16.11 9. kodutöö Laenud ja liisingud
E 27.11 10. kodutöö Palgaarvestus
N 30.11 11. kodutöö Maksundus
E 04.12 12.-14. kodutöö SmartAccounts programmis raamatupidamine
N 14.12 eksam

Õppe eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt). Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena omandab õppija raamatupidamise alased algteadmised ning saab juhendamisel hakkama lihtsamate raamatupidamisregistrite pidamisega.

Teemad:
• Raamatupidamise põhitõed. Terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid
• Raamatupidamise kanded. Kannete tegemine, ostu-müügireskontro, käibemaks, tulumaks, amortisatsioon
• Dokumentatsioon
• Aruanded. Kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne
• Majandusaasta aruanne
• Kordamine
• Lõputest

Õppekava koostamise alus: õppekava koostamisel oleme lähtunud raamatupidaja kutsestandarditest 5.

Sihtgrupp: kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Õppe kogumaht: 100 tundi. 80 tundi õpet Google Meet keskkonnas ning lisaks 20 tundi iseseisvat tööd.

Õppekeel: eesti keel

Õppemeetod: loeng, arutelud, harjutused. Samuti teevad õpilased individuaalset tööd – erinevate raamatupidamise ülesannete lahendamine koduste ülesannete näol. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Iseseisva tööd koostab õpilane arvutil, vajalik internetiühendust.

Lõputest: kursus lõppeb kirjaliku lõputestiga (teoreetilisest ja praktilisest osast). Teoreetiline osa sisaldab valikvastustega testi ning praktiline osa ülesannet koos bilansi ja kasumiaruande koostamisega. Positiivseks soorituseks on vaja saada nii teoreetilisest osas kui ka praktilisest osas vähemalt 60% õigeid vastuseid.

Kodused tööd: kursuse vältel sooritavad õpilased koduseid töid, mis esitatakse kontrollimiseks eelnevalt kokkulepitud tähtajaks e-postile. Koolituse läbiviija kontrollib lahendatud ülesanded ning annab õpilasele tagasisidet. Kursuse edukaks läbimiseks on oluline, et kodused tööd on esitatud tähtaegselt ning vähemalt 85% töödest on sooritatud tulemusele „arvestatud.“ Kodutöö loetakse arvestatuks, kui nad on koostatud vastavalt kehtivatele raamatupidamislikele nõuetele, mis tulenevad raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna Juhenditest ja muudest asjakohastest õigusaktidest.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õpingud loetakse lõpetatuks juhul kui õpilane on osalenud koolitusel vähemalt 80% kursuse kogumahust, esitanud vajalikud kodutööd ja sooritanud lõputesti.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: koolituse lõpus väljastatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tunnistus, kui eelpool toodud õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Maksumus: 1300 eurot/osaleja, sisaldab koolitust ning elektroonilisi õppematerjale.

Koolitaja: Silja Laid, töötanud raamatupidamise valdkonnas alates aastast 1997.
2009. aastal lõpetas Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli majandus erialal. Silja on töötanud tootmis-, transpordi- ja põllumajandusettevõttes pearaamatupidajana. Kogemuste saamiseks töötas kolm aastat rahvusvahelistele klientidele raamatupidamiseteenust pakkuvas ettevõttes raamatupidajana. 2015. aastast alates on koostöö Pärnumaa Kutsehariduskeskusega raamatupidamise ja äriplaani koostamise loengute läbiviimisel. Alates 2019. aastast on pühendunud pigem veebipõhisele raamatupidamise algõppele.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, 44 51968; 5014291 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input