#gruemenu.grue

Tänapäevane etikett ettevõtluses

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aeg:  planeerimisel november
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.12, Pärnu, kabinet A220

Sihtrühm:

Inimesed, kes tegelevad ettevõtluse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas.

Bürootöötajad, sekretärid, juhtivtöötajad, kes puutuvad kokku koosolekute, ürituste, ettevõttes külaliste vastuvõtmisega.

Grupi suurus: 5 inimest

Maht: 24 tundi


Õpiväljundid:

- korraldab enda tööd erinevates olukordades

- kasutab vajalikke suhtlemisoskusi oma tööülesannete täitmisel

- on kliendisõbralik, nõustab kolleege, tagab infovahetusel konfidentsiaalsuse, hoiab organisatsiooni mainet

- kasutab ametkondlikku käitumist erinevates situatsioonides

- kasutab sobivat käitumist erinevate rahvuste ja usundite esindajatega


Koolituse teemad:
1.Auditoorne töö (kokku 8 tundi)

1.Enda töö korraldus erinevates olukordades, 2 tundi

2.Vajalikke suhtlemisoskuste kasutamine oma tööülesannete täitmisel, 2 tundi

3.Organisatsiooni maine hoidmine, 2 tundi

4.Ametkondlik käitumine erinevates situatsioonides, 1 tundi

5.Sobiv käitumine erinevate rahvuste ja usundite esindajatega,1 tundi

2. Praktiline töö (kokku 16 tundi)

1.Tervitamine erinevates olukordades, erineva kultuuri esindajatega, 3 tundi

2. Esitlemine ja tutvustamine suuliselt ning kirjalikult, 3 tundi
3.Kutsed ja tänamised, 3 tundi
4.Vastuvõttudel käitumine, 3 tundi
5.Ametkondlik riietumisetikett, 2 tundi

6.Mainekujunduse hindamine näidete põhjal, 2 tundi

Kursuse hind: 168 eurot.

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik vähemalt 80% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine.
Toimub suuline vestlus ja meeskonnaülesanne. Hinnatakse erialase sõnavara kasutust, väljendumise korrektsust ning sisu selgust.
Kursus hinnatakse mitteeristavalt ehk „arvestatud“, või „mittearvestatud“.
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :

  • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.

2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:

  • isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust


Läbiviija:

Erna Gross- PKHK kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja
Eesti Põllumajanduse Akadeemia,1984. eriala agronoom; Tartu Ülikool, 1994 filosoofia teaduskond pedagoogika eriala, Tallinna Pedagoogikaülikool, 2003 pedagoogikamagister; andragoogi kutsekvalifikatsioon IV perioodiks 2008- 2013
Täiendõppe koolitusi viinud läbi alates 2008 aastast

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 5344 6945 e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Osaleja andmed
Maksja
(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.