Põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus- MATEMAATIKA

Põhikooli (8-9 kl.) matemaatika ainekava on mahukas, paljud teemad läbitakse kiiresti ja juhtub, et aega  harjutamiseks ning kordamiseks  jääb väheks. Selle kursusega püüame võtta arvesse  õpilaste erinevat taset ning aitame neil korrata ja kinnistada baasteadmisi matemaatikas.

Aeg: 01.11.2023- 22.05.2024. Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 16.30-17.30, üks kord nädalas, korraga 60 minutit. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu (27.12.23, 03.01.24, 01.05.24).

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: 8- 9. klassi õpilased, kes soovivad  põhikooli matemaatika lõpueksami edukalt sooritada.


Eesmärk: teadmiste kinnistamine põhikooli matemaatika teemadel ning enesekindluse saavutamine põhikooli eksami sooritamiseks. 

Maht: 36 tundi (27 korda*60 minutit)

 

Õpiväljundid: kursuse lõpetaja kordab üle teemad, kuidas:

 • arvutada ratsionaalarvudega,
 • lahendada  protsentülesandeid,
 • teisendada  ratsionaalavaldisi,
 • lahendada ja ülesande andmete järgi koostada lineaar-  ja ruutvõrrandeid ning kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteeme,
 • joonestada ainekavaga määratud funktsioonide graafikuid ning lugeda graafikult funktsiooni lihtsamaid omadusi,
 • korrastada ja töödelda lihtsamaid statistilisi andmeid ning tõlgendada arvutatud karakteristikuid, leida lihtsamatel juhtudel sündmuse tõenäosust,
 • lahendada täisnurkseid kolmnurki,
 • arvutada ainekavaga määratud tasandiliste kujundite ümbermõõtu ja pindala ning ruumiliste kehade pindala ja ruumala.

Koolituse teemad (teemade käsitlemisel lähtutakse põhikooli riiklikust matemaatika ainekavast):           

– Protsentülesanded. Tõenäosus ja statistika.
– Algebra teisendused (korrutamise abivalemid, tegurdamine, ratsionaalavaldiste lihtsustamine).
– Võrrandid (lineaarvõrrand, ruutvõrrand).
– Võrrandisüsteemid.
– Tekstülesannete lahendamine võrrandi või võrrandisüsteemi abil.
– Funktsioonid (võrdeline seos, pöördvõrdeline seos, lineaarne seos, ruutfunktsioon) ja nende graafikud.
– Tasandilised kujundid (kolmnurk, rööpkülik, romb, ristkülik, ruut, ring), nende ümbermõõdud ja pindalad).
– Täisnurkne kolmnurk. Pythagorase teoreem. Eukleidese teoreem. Teoreem täisnurkse kolmnurga kõrgusest.
– Ruumilised kujundid (tahukad ja pöördkehad).

Kursusel tehakse rohkesti harjutusi, kaasa arvatud varasematel aastatel matemaatikaeksamil esinenuid. Lisaks antakse teemade kinnistamiseks kodutöid.

Maksumus: kursusel osalemise tasu 60€ kuus.

Grupi suurus: kursus toimub väikeses grupis (8-12 last), mis annab tulemused ning tagab individuaalsuse õppetöös. Kursusega on võimalik vabade kohtade olemasolul ka jooksvalt liituda.

Tasumine ning loobumine: kursuse eest tasumine toimub arve alusel igakuiste maksetena.

Lektor: kursust viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega matemaatika õpetaja Heiki Haas.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

 1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

 1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
 2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input