Inglise keel finants- ja ärivaldkonnas

Aeg: planeerimisel kevad 2022, kell 17.00-19.15, 3 ak tundi, iga teisipäev ja neljapäev.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: koolitus on mõeldud ärialal töötavatele täiskasvanutele, sh bürootöötajad, väikeettevõtjad, raamatupidajad, kelle teadmised inglise keelest on kas puudulikud või aegunud ja kellel on soov oma inglise keele oskusi ärivaldkonnas täiustada. Kursus on üles ehitatud ärivaldkonnas vajaminevale sõnavarale.

Maht: 36 tundi
Õpiväljundid:
Kursuse lõpetaja oskab paremini orienteeruda ärialases sõnavaras, vestelda ärialastel teemadel, lugeda ja vastata äriteemalistele meilidele, tutvustada oma ettevõtet ja tooteid. Tunneb tähtsamat äri- ja finantsalast terminoloogiat ja suhtleb ladusamalt oma tööalal.
Koolituse teemad:
1) enesetutvustus, vajalikud kutseoskused ja isikuomadused, tööintervjuu ja CV kirjutamine, tööülesannete kirjeldused, töökeskkond
2) äriettevõtted ja organisatsioonid, nende struktuur, ettevõtluskultuur, rahvus- ja kultuuridevahelised suhted
3) ärijuhid ja ettevõtlus, FIE ja MTÜ
4) tootmisprotsessi kirjeldamine ja sellega kaasnevad erinevad teenused
5) tootearendus, turuuuringud ja uudsus, kaubamärgid, toote reklaam
6) turundus ja konkurendid, turu sihtide seadmine, otseturundus
7) rentaablus – eelarved ja kulutused
8) pangandus ja rahandus, põhivarad ja käibevarad, inflatsioon
9) Finantsarvestuse põhiprintsiibid, rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS ja SME IFRS) terminoloogia.
10) Väärtpaberid (aktsiad ja võlakirjad), investeerimine, raha ja pangandus , pangatehingud, dokumentatsioon (maksekorraldus, kinnituskiri,)
11) Kaubandus: ostu ja - müügitehingud, import/eksport, kaubandus EL-is, dokumentatsioon (arve, tellimuskiri, päring ja päringuvastus, kaebekiri, tootetutvustuse ja hinnakiri, tollideklaratsioon)12) Kliendisuhted, kontakt äripartneriga, läbirääkimised , telefonikommunikatsioon.
Kursuse hind: 400 eurot, võimalus tasuda kahes osas
Lõpetamise tingimused:
Hindamismeetod:
Tulemuste hindamine toimub erinevate vestlusteemade, kirjalike kodutööde
ning kirjaliku lõputesti kaudu, kus õigete vastuste protsent peab olema vähemalt
60.
Hindamiskriteerium:
Õppetöö hindamine toimub jooksvalt vastavalt tunnis aruteludes osalemisele ja
kirjalike kodutööde esitamisele. Kodutööde teemad on tuletatud käesolevast
õppematerjalist ja antud hetkel käsitletavatest teemadest.
Kirjalik lõputest on sooritatud positiivsele tulemusele, mis on vähemalt 60%.
Mitteeristav hindamine A (arvestatud)

Läbiviija:
Piret Laan, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tehnikaõppeosakonna inglise keele
õpetaja.
Tallinna Pedagoogikaülikool kutseõpetajakoolitus.
Tartu Avatud Ülikool, inglise keele õpetaja.
On läbi viinud mitmeid erialase inglise keele kursuseid täiskasvanutele.

Grupi suurus: miinimum 5 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Info: 442 7870; 534 46945; e-mail See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.