Soome keele ABC

Aeg: 01.11.2021-16.02.2022 (E ja K kell 17.30-19.00, korraga 2 ak. tundi)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
COVID piirangute korral lülitub koolitustegevus GoogleMeet platvormile (veebipõhine).
Sihtrühm: soome keele huviline, kes soovib keeleõpinguid alustada päris algusest. Sobib ka taasalustajatele.

Eesmärk:
- tekitada õppijas läbi võõrkeele õppe huvi soome keele ja kultuuri vastu;
- anda algteadmised, mille abil õppija saab end soome keeles õigesti väljendada;
- suunata õppija suhtlustasandil vajaliku sõnavara omandamise juurde, kinnistada selle kasutamist nii kõnes kui ka kirjas;
- selgitada õppijale kursuse teemadega seotud soome keele grammatikat, aidata seda mõista ja praktikas kasutada.

Maht: 50 tundi
Nõuded õpingute alustamiseks: huvi soome keele omandamise vastu. Eelteadmised keelest pole vajalikud.

Õpiväljundid:

Õppekava edukalt läbinu oskab:
- mõista lauseid ja sageli kasutatavaid sõnu, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (isikuandmed, enese- ja teiste tutvustus ning -kirjeldamine, perekond, kodu, töö, toimetulek igapäevaelu suhtlussituatsioonides (poes, pangas, apteegis jne);
- kasutada õpitud sõnu ja fraase lausetes;
- lugeda soravalt lühikesi lihtsaid tekste, neid mõista ja analüüsida (vastata küsimustele, leida tekstist üles vajalik spetsiifiline informatsioon);
- kasutada asjakohaseid teabeallikaid (sõna- ja käsiraamatud, Internet)
- mõtestada ja kasutada soome keele grammatika põhireegleid.

Koolituse teemad:
- viisakusväljendid (tervitamine, hüvastijätt, vestluse alustamine ja lõpetamine, vabandamine);
- enese ja teiste esitlemine;
- enese ja teiste kirjeldamine (välimus, riietus, isikuomadused);
- arvsõnad (põhi- ja järgarvud, nende kasutamise võimalused);
- värvid jm igapäevased adjektiivid, nende kasutamine koos teiste sõnaliikidega;
- aja väljendamise võimalused (aastaajad, kuud, nädalapäevad, kellaajad);
- ilm, loodus;
- pere (sugulussõnavara);
- kodu (eluasemega seotud sõnad ja väljendid, sisustus);
- töö ja harrastused.

Grammatika:
- vokaalharmoonia;
- omistusliited;
- isikulised ja näitavad asesõnad;
- küsisõnad;
- verbi pööramine olevikus;
- ülevaade käändsõnadest;
omadussõnad ja nende võrded.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid;
2. on sooritanud kõik praktilised tööd.
- esitlus, ettekanne: õppija valmistab ette ja esitab kursusekaaslastele suuliselt esitluse teemal „Minä, minun perhe ja koti“;
- suuline vestlus läbitavate teemade järjekorras – paaris- ja/või rühmatöö;
- kuulamisharjutused, teksti mõistmine, küsimustele vastamine: jooksvad ülesanded kogu kursuse vältel;
- abimaterjalidega kirjalik töö: verbi pööramine olevikus.

Maksumus: 475 €/ in.
Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lektor: Sülvi Mölder, MA – Tartu Ülikooli filoloogiateaduskond, eesti keele ja kirjanduse eriala; TÜPK soome keele lektor, õpetaja Pärnu Rahvaülikoolis. 25 aastat soome keele õpetamise kogemust, 20 aastat töökogemust Soome reisifirmas.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiendusõppe koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee