Soome keele (tase A1)

Aeg: Planeerimisel jaanuar/ veebruar 2024. 1 kord nädalas kolmapäeviti korraga 3 ak. tundi kell 17.30-19.45. 
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: soome keele huviline, kes soovib keeleõpinguid alustada päris algusest. Sobib ka taasalustajatele.

Eesmärk:
- tekitada õppijas läbi võõrkeele õppe huvi soome keele ja kultuuri vastu;
- anda algteadmised, mille abil õppija saab end soome keeles õigesti väljendada;
- suunata õppija suhtlustasandil vajaliku sõnavara omandamise juurde, kinnistada selle kasutamist nii kõnes kui ka kirjas;
- selgitada õppijale kursuse teemadega seotud soome keele grammatikat, aidata seda mõista ja praktikas kasutada.

Maht: 60 akadeemilist tundi, millest 48 ak. tundi on auditoorset tööd ja 12 ak. tundi iseseisvat tööd 
Nõuded õpingute alustamiseks: huvi soome keele omandamise vastu. Eelteadmised keelest pole vajalikud.

Õpiväljundid:

Õppekava edukalt läbinu oskab:
- mõista lauseid ja sageli kasutatavaid sõnu, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (isikuandmed, enese- ja teiste tutvustus ning -kirjeldamine, perekond, kodu, töö, toimetulek igapäevaelu suhtlussituatsioonides (poes, pangas, apteegis jne);
- kasutada õpitud sõnu ja fraase lausetes;
- lugeda soravalt lühikesi lihtsaid tekste, neid mõista ja analüüsida (vastata küsimustele, leida tekstist üles vajalik spetsiifiline informatsioon);
- kasutada asjakohaseid teabeallikaid (sõna- ja käsiraamatud, Internet)
- mõtestada ja kasutada soome keele grammatika põhireegleid.

Koolituse teemad:
- viisakusväljendid (tervitamine, hüvastijätt, vestluse alustamine ja lõpetamine, vabandamine);
- enese ja teiste esitlemine;
- enese ja teiste kirjeldamine (välimus, riietus, isikuomadused);
- arvsõnad (põhi- ja järgarvud, nende kasutamise võimalused);
- värvid jm igapäevased adjektiivid, nende kasutamine koos teiste sõnaliikidega;
- aja väljendamise võimalused (aastaajad, kuud, nädalapäevad, kellaajad);
- ilm, loodus;
- pere (sugulussõnavara);
- kodu (eluasemega seotud sõnad ja väljendid, sisustus);
- töö ja harrastused.

Grammatika:
- vokaalharmoonia;
- omistusliited;
- isikulised ja näitavad asesõnad;
- küsisõnad;
- verbi pööramine olevikus;
- ülevaade käändsõnadest;
omadussõnad ja nende võrded.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid;
2. on sooritanud kõik praktilised tööd.
- esitlus, ettekanne: õppija valmistab ette ja esitab kursusekaaslastele suuliselt esitluse teemal „Minä, minun perhe ja koti“;
- suuline vestlus läbitavate teemade järjekorras – paaris- ja/või rühmatöö;
- kuulamisharjutused, teksti mõistmine, küsimustele vastamine: jooksvad ülesanded kogu kursuse vältel;
- abimaterjalidega kirjalik töö: verbi pööramine olevikus.

Maksumus: 480 €/ in. Võimalus tasuda kolmes osas, 160€ ühe osa maksumus.  
Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lektor: Sülvi Mölder, MA – Tartu Ülikooli filoloogiateaduskond, eesti keele ja kirjanduse eriala; TÜPK soome keele lektor, õpetaja Pärnu Rahvaülikoolis. 25 aastat soome keele õpetamise kogemust, 20 aastat töökogemust Soome reisifirmas.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiendusõppe koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input