Viipekeele koolitus

Kellele: sotsiaaltöö valdkonnas töötavad inimesed, kellel on vaja viipekeele oskust; sotsiaalhooldajad; kõik viipekeelest huvitatud või tööalaselt vajalik omandada.
Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb eesti viipekeele põhiolemust; viipekeele
staatust ja arengut; viipekeele erinevaid kommunikatsioonivahendeid; sõrmendamist;
kurtuse eripära ja kurtide kogukondlikku kultuuri; oskab vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal, lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, kavatsusi.
Maht: 60 tundi
Aeg: 29.11.23-29.01.24, koolitus toimub kaks korda nädalas E ja K,  kell 17.00-20.15, 15 minutit on paus sisse arvestatud (4 ak. tundi).
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12 Pärnu
 
Kursuse teemad:
EESTI VIIPEKEEL
Sissejuhatus, viipekeele põhiolemus. Eesti viipekeele struktuur, mitteverbaalne tasand. Kohtumine viipekeelt kõnelevate inimestega; kontakti loomine, kurtide kogukond ja kultuur.
TUTVUMINE, INIMENE JA TEMA ISELOOM
Suhtlemine, asesõnad; sõrmendamine. Isikuandmed, välimus, inimese iseloomujooned, riietus, värvid.
PEREKOND JA KODU, LÄHIKONNA SUHTLUS
Perekond ja kodu; esemete kirjeldus; elukoha kirjeldus, kodune aadress.
Kodulinn, kirjeldus.
AEG, ILM, LOODUS JA LÄHIÜMBRUS
Päev ja nädal, kuu ja aasta. Tähtpäevad. Ilm. Liiklemine, transport.
TOIDUAINED, OMADUSSÕNAD
Toiduainete nimetused, omadussõnad.
ERIALANE TERMINOLOOGIA
Meditsiin, sotsiaalhoolekandesüsteem, sotsiaalteenused ja toetused. Laps ja perekond.
Erivajadusega klient, eakate hoolekanne, igapäevatoimingud.
Lõputöö.

Õpiväljundid:
 Õpilane teab ja tunneb:
- Eesti viipekeele põhiolemust;
- viipekeele staatust ja arengut;
- viipekeele erinevaid kommunikatsioonivahendeid; sõrmendamist;
- viipekeele struktuuri;
- viipekeele rakenduslikku tasandit;
- tunneb kurtuse eripära ja kurtide kogukondlikku kultuuri
oskab:
- vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, kodu, inimese välimuse
kirjeldus;
- töö, ametid, reisimine ja päevasündmused. Vestlus kurtidega nii paaris kui ka
grupivestlus;
- lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, kavatsusi;
- koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või erialasel teemal;
- tundmatut teksti tõlkida Eesti viipekeelde.

Hindamine

Hinnatakse:
- erinevate viipevaraharjutuste sooritamist; erialase terminoloogia tundmist ja
kasutamist suhtlussituatsioonides;
- tundmatu teksti tõlkimist Eesti viipekeelde;
- praktilised ülesanded ;
1) vestlemist kurtidega ja vaegkuuljatega tuttaval, huvitaval või olulisel teemal;
2) vestlused etteantud teemal - individuaalselt või dialoogina;
- iseseisev töö - erialase teksti viipevara omandamine, viiplemine ja sõrmendamine;
- rollimängudeks ettevalmistamine
Hinne kujuneb viipevaraharjutuste, praktiliste tööde ja iseseisvate tööde
koondhindest.

Koolitusel tuleb osaleda vähemalt 80% õppetööst ja teinud vajalikud harjutused, et saada tunnistus.

Koolitaja:

Anne Sepping Pärnumaa Kutsehariduskeskuses külalislektor, Sotsiaalkindlustusamet
Pärnumaa Kurtide Ühing-viipekeeletõlk
Õpetajaga annab tundi koos kurt, kes iga kord kaasas on, et oleks hea praktiliselt läbivõetud võtted läbi teha.

Maksumus: 600 eurot (võimalus tasuda kahes osas). 
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Grupi suurus: 
miinimum 5 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Info: Telefon 445 1968; 534 46945; e-mail See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input