A2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus (2024 sügis)

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kinnitatud tegevusluba nr. 1.1-3/18/293. Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba (A2) 22.10.2018 https://www.keeleamet.ee/keeleameti-tegevused-ja-eesmargid/keeleseaduse-ja-teiste-keeleoskust-ja-keelekasutust

Aeg: Planeerimisel september-detsember 2024
. Koolituspäevad E, T ja N kell 14.00-16.15. Alustame siis, kui koolitusele registreerub vähemalt 6 soovijat.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm: Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A1-tasemele (algsed keeleteadmised) ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijad, kes tahavad saada teadmisi ja oskusi eesti keele A2-taseme eksami sooritamisest. 

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami A2 tasemel.  Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.    

Maht: 300 tundi (160 tundi kontaktõpet ja 140 tundi iseseisvat tööd)

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitatav omab algseid keeleteadmiseid (A1 tase).

Koolitatavate keeleoskustaseme hindamine pakkuja poolt kohapeal (ettevõttesisene tasemetest).


Õpiväljundid:                       

Koolitatavate eesti keele oskuse arendamine vähemalt ühe keeleoskustaseme võrra. Keelekasutaja on ette valmistatud keeleoskustaseme A2-tasemeeksamiks. Keeleoskustasemed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendile.

Lisaks tasemeeksamiks ettevalmistamisele õppija:

 • mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega, nagu info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht ja töö
 • suhtleb igapäevaselt vastavalt olukorrale, mis nõuab otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.
 • oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada oma perekonnast, elutingimustest, haridusest ning praegusest ja eelmisest tööst. Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju.

Koolitus annab koolitatavale piisavalt teadmisi ja oskusi, mis võimaldaks sooritada eesti keele tasemeeksami ning jätkata keeleõpet järgmisel tasemel.

Hindamismeetod:
Koolitaja poolt koostatud lõpueksam.
Lõpueksamis kontrollitakse nelja osaoskust:
1) kuuldu mõistmine (kuulamine);
2) loetu mõistmine (lugemine);
3) kirjutamine (kirjutamine);
4) rääkimine (rääkimine).
Kuuldu ja loetu mõistmist ning kirjutamisoskust kontrollitakse kirjalikult ja rääkimisoskust suuliselt (suuline osa sisaldab tööalase tegevusvaldkonnaga seotud teemasid).
Hindamiskriteerium:
Omandatud õpitulemust hinnatakse kirjaliku testi ja suulise vestluse käigus 100 palli süsteemis. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse õpiväljundite omandamist. Eksam on sooritatud, kui eksaminand on saanud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast.

Koolituse teemad: 

Endast ja teistest rääkimine

 • isikuandmeid (nt nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus) jm endaga seostuv faktiteave
 • enese lühitutvustus ning sarnasest tutvustusest aru saamine
 • teiste esitlemine
 • isikute välimus ja iseloom
 • perekond, kodu ja töö
 • hariduslik taust, elukutsed, hobid ja huvid

Haridus

 • haridus ja koolielu
 • edasiõppimise kavatsused
 • õpitulemused

Elukutse, amet ja töö

 • ametid ja töökohad
 • elukutsed
 • edasise tööga seotud kavatsused
 • tööpäeva
 • tööülesannetega seotud küsimused

Teenindus

 • teenindusasutused, lahtiolekuajad, teenuse liigid ja hinnad
 • põhiteenused
 • lihtsamad toimingud pangas, postkontoris, juuksuris jm
 • sularaha, ülekanne, pangakaart
 • lihtsamad teenusetutvustused, juhendite ja siltide põhisisu

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

 • eluase
 • kodu lähiümbrus
 • pere kodune elu
 • majapidamine ja kodu sisustus
 • igapäevased olmetingimused, võrdlus eelmise elukohaga väljaspool Eestit
 • külaliste kutsumine
 • minu päev
 • minu lähedased

Enesetunne, tervis ja heaolu

 • halb enesetunne
 • arsti vastuvõtuajad
 • enda või oma lähedase tervislik seisund
 • käsimüügiravimid apteegis
 • faktiteave ravimi infolehel

Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus

 • huvid, hobid, vaba aja veetmise eelistused
 • liikumisharrastused, muusikaline maitse ja lugemisharjumused
 • kultuuri- või meelelahutusasutuse lahtiolekuajad, piletihinnad
 • meelelahutusüritused, nt oma sünnipäeva tähistamine

Sisseostud, hinnad

 • poodide asukohad ja lahtiolekuajad
 • kaupade kogused, mõõdud, suurusnumbrid ja hinnad
 • tarbekaubad
 • sooduspakkumised
 • müüja või klienditeenindaja abipakkumised
 • ostude eest tasumine (sularaha, pangakaart)

Söök ja jook

 • igapäevased toitumisharjumused
 • söögi- ja joogikohtade asukohad, lahtiolekuajad ja hinnaklass
 • laua broneerimine restoranis
 • söögi ja joogi tellimine
 • päevapakkumised
 • retseptid

Inimeste suhted ühiskonnas

 • lühikesed sõnumid ja teated
 • inimeste kirjeldused nii välimuselt kui muudelt omadustelt

Keskkond, kohad, loodus, ilm

 • kodukoht
 • tee küsimine ja juhatamine
 • ilmateade
 • info maakaardil
 • loomad, linnud, taimed

Kultuur ja keeled, keelte õppimine

 • kultuurisündmuste toimumise koht, aeg, piletihinnad ja esinejad
 • keeleoskus ja praktiseerimisvõimalused

Reisimine, transport, vaatamisväärsused

 • ühistranspordi sõiduplaan
 • sõidupiletid
 • sõidu sihtpunkt, ühistranspordiga sihtpunkti jõudmine
 • tee küsimine ja juhatamine
 • vaatamisväärsused
 • toa broneerimine hotellis
 • postkaardi saatmine puhkusereisilt

Lõpuarvestus- õpetaja poolt koostatud test ning dialoog läbitud teemade kohta


Maksumus:
1520€/ osaleja (sisaldab koolitust ning paljundatud õppematerjale)                          

Grupi suurus: miinimum grupp koolituse avamiseks 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve (v.a. Eesti Töötukassa kliendid). Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lektor:
Heili Västrik
, Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud vene filoloogia eriala Tallinna Pedagoogilises Instituudis, hiljem Tallinna Pedagoogikaülikoolis saksa keele õpetaja eriala ning juhtimisalase koolituse. Lisaks on lõpetanud ANDRASe koolitus Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutsekvalifikatsiooni kursuse ning andragoogika kutseõpetaja täiendkoolituse. Heili Västrik töötab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Alates aastast 2004 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele koolitaja muukeelsetele õppijatele (vene keele baasil). Õpetab eesti keelt tasemetel A1- B2. Keeleinspektsiooni poolt atesteeritud ning tunnustatud koolitaja. Löönud kaasa lektorina paljudes Eesti Töötukassa poolt korraldatavates eesti keele koolituse hangetes. Alates aprillist 2022 oli lektoriks mitmele grupile ukrainlastele. Pikaajaline kogemus täiskasvanute koolitamisel. 


Koolitusjuht:
Gerli Ollino, PKHK täiendusõppe koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

 1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

 1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
 2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input