A1- taseme eesti keele koolitus (vene keele baasil) 2024 sügis

Aeg: Planeerimisel september-detsember 2024. Koolituspäevi kuni 3 korda nädalas, kellaajad planeerimisel. Alustame siis, kui koolitusele registreerub vähemalt 6 soovijat.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn 12, Pärnu

Место проведения: Центр профессионального образования Пярнуского уезда на улицe Нийдупарк 12, Пярну. Мы являемся одним из крупнейших поставщиков курсов в нашем регионе и партнером Эстонской кассы по безработице.


Sihtrühm:
täiskasvanud, kes ei ole varem eesti keelt õppinud ja soovivad alustada eesti keele õpingutega.

На обучение ждем взрослые, которые ранее не изучали эстонский язык и хотят начать обучение эстонскому языку. Позже можно будет продолжить на следующих уровнях языка (A2 и B1).

Eesmärk: A1-taseme saavutamine.

Maht:
Õppe kogumaht on 170 tundi, millest 140 akadeemilist tundi on auditoorne töö ja 30 tundi on iseseisev töö.

Количество часов: Общий объем обучения составляет 170 часов, из которых 140 академических часов - это аудиторская работа, а 30 часов - самостоятельная работа.

Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija: 
• mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides; 
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta; 
• suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata; 
• suudab vestelda igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul; 
• oskab rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb; 
• kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi tekste (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga.
Koolitus annab koolitatavale piisavalt teadmisi ja oskusi, mis võimaldab jätkata keeleõpet järgmisel tasemel.

Hindamismeetod: Omandatud õpitulemust hinnatakse kirjaliku testi ja suulise vestluse käigus 100 palli süsteemis. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse õpiväljundite omandamist. Eksam on sooritatud, kui eksaminand on saanud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast.
Hindamise tulemus: A (arvestatud)
 

К концу курса:

 • УСТНОЕ ОБЩЕНИЕ
  Умею общаться простым способом при условии, что собеседник говорит медленно, при необходимости повторяет сказанное или пересказывает и помогает мне во время беседы. Умею задавать простые вопросы и отвечать на них.
 • УСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
  Умею использовать простые фразы и предложения для описания места, где живу и людей, которых знаю.
 • ЧТЕНИЕ
  Понимаю знакомые названия, слова и очень простые предложения, например, на вывесках, плакатах или в каталогах.
 • НАПИСАНИЕ
  Умею написать короткое и простое сообщение (например почтовую открытку с отпускным приветствием) и заполнить образец

Предoставляетя учебный материал (учебник/рабочая тетрадь), после прохождения выбранного курса, полученный материал остаётся у клиента.

 
Koolituse teemad:
1. Pere ja isikuandmed (nimi, perekonnaseis, pere koosseis, vanus, kontaktandmed, aadress, sugulased)
2. Elukeskkond (loodus: loomad, linnud, taimed, ilm). Kodu ja selle ümbrus. Aastaajad. Hoiatussildid.
3. Olmeteenused ja kaubandus (sideteenused, kohvikud, poed ja kaubanduskeskused jm), soovide esitamine, arusaamine, kaupade nimetused.
4. Tervis ja tervishoid (haiglad, polikliinikud jms). Kehaosad. Tervislik seisund. Abi (nõuande) palumine.
5. Eluase ja kinnisvara. Kodu või korteri kirjeldus. Mööbliesemed. Kodutehnika. Majapidamistarbed. Aadress. Asukoht.
7. Transport ja reisimine (ühistransport, linnatransport, reisibürood, majutusasutused jm), transpordivahendid. Sõiduplaanid, kellaajad, hinnad
8. Haridus (kool, lasteaed jm), kooli või lasteasutuse põhiinfost aru saamine, õpetaja või õppejõu juhiste ja koolis väljakujunenud tervituste jms keeleliste formaalsuste mõistmine. Õppevahendid, kaasõpilased.
9. Vaba aeg ja ajaviide (kultuuriüritused, huvid, sport jm). Hobid. Minu päev. Perekondlikud ja riiklikud tähtpäevad. Külaliste kutsumine ja tutvustamine.
10. Töö ja töösuhted ( ametid, tegevused tööl, erialad, töökuulutused). Kus ja kellena töötad? Kõneetikett.
Grammatika
1. Tähestik. Hääldamine.
2. Nimisõna: põhikäänded, mitmus, küsimuste moodustamine, kohakäänded, ühildumine omadussõnaga.
3. Arvsõna: põhiarvsõnad, põhiarvsõna ühildumine nimisõnaga, järgarvsõna.
4. Tegusõna: pööramine olevikus, lihtminevik, rektsioon, sihilised tegusõnad, käskiv kõneviis.
5. Sidesõnad.
6. Isikulised asesõnad.
 

Темы обучения:
Начнем с алфавита. Oсновной упор делается на язык общения, изучается словарный запас, полезный в повседневной жизни.  

 
Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. 
Sõnavara õppimine toimub läbi rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. 
 
Maksumus: 1330€/ osaleja.

Стоимость: 1330 €/участник.

Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Число обучающихся: минимум 6 обучающихся.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve (v.a Eesti Töötukassa kliendid). Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
 
Lektor(d): Heili Västrik- Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud vene filoloogia eriala Tallinna Pedagoogilises Instituudis, hiljem Tallinna Pedagoogikaülikoolis saksa keele õpetaja eriala ning juhtimisalase koolituse. Lisaks on lõpetanud ANDRASe koolitus Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutsekvalifikatsiooni kursuse ning andragoogika kutseõpetaja täiendkoolituse. Heili Västrik töötab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Alates aastast 2004 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele koolitaja muukeelsetele õppijatele (vene keele baasil). Õpetab eesti keelt tasemetel A1- B2. Keeleinspektsiooni poolt atesteeritud ning tunnustatud koolitaja. Löönud kaasa lektorina paljudes Eesti Töötukassa poolt korraldatavates eesti keele koolituse hangetes. Alates aprillist 2022 oli lektoriks mitmele grupile ukrainlastele. Pikaajaline kogemus täiskasvanute koolitamisel. 
Maie Jesjutina- Pärnumaa Kutsehariduskeskuse keeleõpetaja.
 
Koolitusjuht: Gerli Ollino, koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  

руководитель по обучению Герли Оллино

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

 1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

 1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
 2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input