Keevitaja (osakutsega TIG-keevitaja)

Koolituse aeg: Planeerimisel november/detsember 2024. Avame grupi siis, kui registreerub minimaalselt 4 soovijat. Koolituspäevad selgitamisel. Koolitus registreerumiseks avatud.

Sihtrühm:

  • puuduva või aegunud kvalifikatsiooniga metallivaldkonnas töötavad ning täiendõpet vajavad inimesed;
  • muudes valdkondades töötavad isikud, kes soovivad värskendada või omandada teadmisi ning praktilisi oskusi keevitajana (osakutsega TIG-keevitaja);
  • eriala vahetada plaanivad täiskasvanud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja –oskusi keevitajana (osakutsega TIG-keevitaja).

Õppe alustamise nõuded: tervislik seisund, mis lubab töötada keevitajana, vähemalt põhiharidus, eesti keele oskus suhtlustasandil.

Õppekeel: eesti keel
Grupi suurus:
 maksimaalselt 8 inimest

Maht: 70 tundi
Tutvu ka eelmise kursuse fotodega!


Õpiväljundid:
1. Keevitab TIG keevitustööde meetodit kasutades terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PC ja PF ja põkkõmblusi asendites PA, PC ja PF ja toruõmblusi asendis PA (pööratav totu).
2.Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning tasemel „C“. Vajadusel puhastab läbimite õmblused.
3. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks pragusid, poore jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
4. Teeb valmis koostudele järeltöötluse.
5. Järgib oma töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.


Õppe sisu (teooria 10 tundi+praktika 60 tundi):
1) Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine: tööjoonis, tööjuhend ja tehnoloogiline kaart (WPS)
- Töövahendite ja keevitusseadmete valimine, seadistamine ja režiimi valimine;
- Nõuetekohase töökoha korraldamine ja isikukaitsevahendite valimine.
2) Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine:
- Detailide ettevalmistamine ja kontrollimine
- Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.
3)  Kvaliteedi kontroll ja defektide parandamine:
- Keevisõmbluse ja koostu kontrollimine
- Defektide parandamine ja lõppkontrolli tegemine
4) TIG keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine
- Vahekontrolli tegemine ja valmistoote järeltöötlemine

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta

1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. on sooritanud läveni tasemel praktilise lõputööd

Hindamismeetodid: Praktiline lõputöö

Hindamiskriteeriumid: Töökäsu järgi lõpetatud TIG keevitustöö ja sooritatud detailide järeltöötlemine. Õppija tunneb/ järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid töövõtteid ja -vahendite kasutamisoskust. Eristav hindamine (5, 4, 3, 2, 1)

Maksumus: 1400€/ inimene

Lektorid: Tauno Danilov, PKHK keevituseriala kutseõpetaja.


Koolitusjuht:
 Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input