#gruemenu.grue

Lukksepatööde põhioskused

Aeg: Planeerimisel 2018/ 2019
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, D-korpus

Sihtrühm:

 • erialase hariduseta,
 • aegunud oskustega isikud, kes vajaksid  lukksepaalaseid baasteadmisi enda  konkurentsivõime parandamiseks tööturul.

Lukksepp teostab lukksepatöödel erinevaid tööoperatsioone, tunneb lukksepa käsitööriistu ja seadmeid. Vastavalt tööjoonisele ja materjalile valib detaili töötlemistehnoloogia, valmistab ette töökoha. Valmistades detaili kontrollib selle vastavust tööjoonisele.

Grupi suurus: 9 õppurit.
Nõuded õpingute alustamiseks: riigikeele oskus, huvi valdkonna vastu.
Maht: 60 tundi


Õpiväljund:  
Koolituse läbinu:

 • kasutab ohutuid töövõtteid,
 • tunneb ja liigitab masinaehituses kasutatavaid materjale,
 • oskab kasutada mõõteriistu,
 • valib sobiva töötlemistehnoloogia,
 • kasutab lukksepatöödel käsitööriistu ja seadmeid,
 • tunneb ja kasutab töötamiseks trei – ja freespinki.

 

Koolituse teemad:    
Auditoorse töö teemad 20 tundi:
Masinaehituses kasutatavad materjalid, nende liigitus, omadused.
Materjalide ettevalmistamine, tasapinnaline ja ruumiline märkimine.
Lukksepatöödel kasutatavad erinevad tööoperatsioonid.
Esmane jäätmekäitlus.
Tehniliste jooniste tundmine.
Praktilise töö teemad 40 tundi:
Lõikeriistade ja lõikerežiimide valik.
Mõõteseadmete  kasutamine.
Raiumine ja viilimine, õgvendamine ja rihtimine, puurimine ja keermestamine, painutamine ja lõikamine, neetimine, sobitamine.
Töötamine trei – ja freespingil.


Kursuse hind:
450€/ osaleja.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid.
 2. sooritanud läveni tasemel praktilise töö.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Praktiline töö: teostab lukksepatöö vastavalt tööjoonisele ja tehnilistele nõudmistele. Praktiline töö loetakse sooritatuks kui koolitatav  kasutab õigeid töövõtteid ja järgib tööohutuseeskirju.
Mitteeristav hindamine (A arvestatud).


Läbiviijad:
Ilmar Eek, PKHK kutseõpetaja.  Tallinna Tehnika Kõrgkool metallide lõiketöötlemise tehnik – tehnoloog.
Lembit Miil, kutseõpetaja V (EKR 7), täiskasvanute koolitaja 6. Koolitamiskogemus 5 aastat Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  

 

Osaleja andmed
Maksja
(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

 1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

 1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
 2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.