Lukksepatööde põhioskused

Aeg: Planeerimisel 2018/ 2019
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, D-korpus

Sihtrühm:

  • erialase hariduseta,
  • aegunud oskustega isikud, kes vajaksid  lukksepaalaseid baasteadmisi enda  konkurentsivõime parandamiseks tööturul.

Lukksepp teostab lukksepatöödel erinevaid tööoperatsioone, tunneb lukksepa käsitööriistu ja seadmeid. Vastavalt tööjoonisele ja materjalile valib detaili töötlemistehnoloogia, valmistab ette töökoha. Valmistades detaili kontrollib selle vastavust tööjoonisele.

Grupi suurus: 9 õppurit.
Nõuded õpingute alustamiseks: riigikeele oskus, huvi valdkonna vastu.
Maht: 60 tundi


Õpiväljund:  
Koolituse läbinu:

  • kasutab ohutuid töövõtteid,
  • tunneb ja liigitab masinaehituses kasutatavaid materjale,
  • oskab kasutada mõõteriistu,
  • valib sobiva töötlemistehnoloogia,
  • kasutab lukksepatöödel käsitööriistu ja seadmeid,
  • tunneb ja kasutab töötamiseks trei – ja freespinki.

 

Koolituse teemad:    
Auditoorse töö teemad 20 tundi:
Masinaehituses kasutatavad materjalid, nende liigitus, omadused.
Materjalide ettevalmistamine, tasapinnaline ja ruumiline märkimine.
Lukksepatöödel kasutatavad erinevad tööoperatsioonid.
Esmane jäätmekäitlus.
Tehniliste jooniste tundmine.
Praktilise töö teemad 40 tundi:
Lõikeriistade ja lõikerežiimide valik.
Mõõteseadmete  kasutamine.
Raiumine ja viilimine, õgvendamine ja rihtimine, puurimine ja keermestamine, painutamine ja lõikamine, neetimine, sobitamine.
Töötamine trei – ja freespingil.


Kursuse hind:
450€/ osaleja.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

  1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid.
  2. sooritanud läveni tasemel praktilise töö.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Praktiline töö: teostab lukksepatöö vastavalt tööjoonisele ja tehnilistele nõudmistele. Praktiline töö loetakse sooritatuks kui koolitatav  kasutab õigeid töövõtteid ja järgib tööohutuseeskirju.
Mitteeristav hindamine (A arvestatud).


Läbiviijad:
Ilmar Eek, PKHK kutseõpetaja.  Tallinna Tehnika Kõrgkool metallide lõiketöötlemise tehnik – tehnoloog.
Lembit Miil, kutseõpetaja V (EKR 7), täiskasvanute koolitaja 6. Koolitamiskogemus 5 aastat Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  

 

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.