Lapsehoidja koolitus

Kellele: Huvilised, kes soovivad õppida lapsehoidjaks ja teha lapsehoidja kutseeksami. Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (eswa.ee)
Aeg: 22.11.21-19.04.22, E,T,K kell 16.30-19.45, kuid on ka teistel kellaaegadel tunnid.. Koolituse periood 5 kuud.
Maht: 313 tundi, millest 213 tundi on teooriat, 80 tundi praktika ettevõttes ja 20 tundi iseseisvat tööd.
Kursuse kestvus: koolitus toimub kaks korda nädalas ja üle nädala kolm korda nädalas 16.30-19.45 4 akadeemilist tundi korraga.
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Eesmärk: Anda ettevalmistus ja teadmised ning oskused töötamiseks lapsehoidjana
Õpiväljundid:
- Omandab lapsehoidja tööks vajalikud teadmised, oskused lapse hooldamiseks ja nende
arengu toetamiseks;
- Oskab lapsehoidjana toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalse
arengut;
- Oskab kirjeldada lapsehoiuteenuse osutamiseks vajalikke nõudeid;
- Omab praktilist kogemust lapsehoidjana tegutsemisel lapsehoiuga tegutsevas asutuses.
- Hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi;
- Järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.


Koolitus sisaldab 16 tunnist esmaabi koolitust ja 6-tunnist toiduhügieeni koolitust.
Iseseisva tööna (20 tundi) vormistab koolitatav etteantud vormi alusel eneseanalüüsi (lõputöö) praktilise töökogemuse kohta.
Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/

Grupi suurus: miinimum 5 õppijat
Kursuse teemad:

1. Lapse kasvukeskkonna toetamine: (23 ak tundi) Aino Juurikas (4), Stella Nuust (4), Annely Raev (11ak), Karin Luts (4 ak)
*Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine. Karin Luts
*Ohutegurite hindamine ja ennetamine. Aino Juurikas
*Väärkohtlemise märkamine. Stella Nuust
*Majapidamis- ja koristustööde tegemine. Annely Raev
*Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine. Annely Raev

2. Lapse arengu toetamine: (42 ak tundi) Karin Luts
* Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.
* Lapse keele ja kõne toetamine.
*Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.
* Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.
*Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.
*Lapse loovuse toetamine.
3. Lapse enesekohaste oskuste kujundamine: (8 ak tundi) Ülle Pikma
* Eneseteenindusoskuste kujundamine.
* Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.
* Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.
4. Lapse tervise edendamine: (50 ak tundi) Aino Juurikas (12ak), Stella Nuust (16 ak), Anu Saar (12 ak), Hilja Pillisner (6 ak), Taisi Talviste (4 ak)
* Lapse tervisliku seisundi jälgimine. Stella Nuust
* Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra Aino Juurikas
ennetamine.
* Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine. Anu Saar
* Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus. Anu Saar
* Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses. Anu Saar
* Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine. Anu Saar
* Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav
toitlustamine. Taisi Talviste
*Toiduhügieen. Hilja Pillisner
* Esmaabi andmine. Stella Nuust
5. Koostöö lapsevanema/hooldajaga: (16 ak tundi) Ülle Pikma
* Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.
* Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja
kasvukeskkonna kujundamisesse.
* Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja
tegevustest.
* Lapsevanema või hooldaja nõustamine kasvatusküsimustes ja toetava koduse
keskkonna loomisel.
6. Erivajadusega lapse hoidmine: (8 ak tundi) Ülle Pikma
* Info kogumine lapse erivajaduste kohta.
* Tegevuste planeerimine ja elluviimine.
* Hooliva ja salliva keskkonna loomine.
* Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.
* Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.
7. Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine: (24 ak tundi) Kaia Karlep (20 ak), Ülle Pikma (4 ak)
* Hooldustoimingute tegemine. Ülle Kivisild
* Õendustoimingute tegemine. Ülle Kivisild
* Alternatiivkommunikatsiooni (verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni)
kasutamine suhtlemisel. Ülle Pikma
8. Tööjuhendamine: (6 ak tundi) Ülle Pikma
* Kolleegide juhendamine.
* Juhendmaterjalide koostamine.
* Meeskonna juhtimine.
9. Imiku (0-1 aastat) hoidmine: (6 ak tundi) Anu Saar
* Hooldustoimingute tegemine.
* Imiku arengu toetamine.
10. Lapsehoidja kutset läbiv kompetents: (24 ak tundi) Ülle Pikma (20 ak), Rein Volberg (4 ak)
* Kombeõpetus ja eetika. Ülle Pikma
* Kvaliteetse teenuse pakkumine lähtuvalt õigusaktidest. Rein Volberg
* Kutseoskuste analüüsimine, erialaste arenguvajaduste hindamine. Ülle Pikma
11. Juhendatud praktika: (80 ak tundi)
12. Arvuti kasutamine: (10 ak tundi) Tiina Pruudel 
* koostab ja kirjutab tekste.
* kasutab infootsinguid.
* tunneb kommunikatsioonikanaleid.
13. Iseseisev töö: (20 ak tundi)

Koolitajad:
Ülle Pikma Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool, sotsiaaltöö Nõustajana töötanud 10 aastat.
Stella Nuust Pärnumaa Kutsehariduskeskuse hooldustöötaja ja esmaabi kutseõpetaja, Tartu tervishoi Kõrgkool õenduse eriala.
Karin Luts Pärnumaa Kutsehariduskeskusest külalislektor/õpetaja. Baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste erialal (Tartu Ülikool), magistrikraadile vastav kvalifikatsioon.
Hilja Pillisner Pärnumaa Kutsehariduskeskuse külalislektor toiduhügieeni alal, Tallinna Polütehniline Instituut, ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimise eriala.
Anu Saar Pärnumaa Kutsehariduskeskuse külalislektor. Tallinna Meditsiinikooli ämmaemanda eriala, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tasemeõppe ämmaemanda eriala. Pärnu Noorte nõustamis kabinetis ämmaemand nõustaja. Pärnu haiglas ämmaemand.
Ülle Kivisild Pärnumaa Kutsehariduskeskuse hooldustöötaja eriala kutseõpetaja. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse eriala.
Aino Juurikas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majandusainete õpetaja. Eesti Põllumajanduse akadeemia, põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine, Tartu Ülikool, kutsepedagoogika.
Taisi Talviste Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koka eriala õpetaja, Tallinna Ülikool kutsepedagoogika.
Annely Raev Pärnumaa Kutsehariduskeskus majutusteeninduse kutseõpetaja, Eesti Kunstiakadeemia 1997, tekstiili eriala; Juurde kuulub õpetaja kutsetunnistus 2001, põhikooli ja gümnaasiumi kunsti- ja kunstiajaloo õpetaja kutse.
Tiina Pruudel – külalislektor, arvuti kasutus. Tallinna Tehnikaülikool, majandusinformaatika eriala, majandusinseneri kutse.
Rein Volberg, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majanduse kutseõpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool õpetajakoolituskutse.

Tulemus: Väljastatakse tunnistus+ esmaabitunnistus + toiduhügieeni tunnistus
Maksumus: 1600 EUR võimalus maksta neljas osas (sisaldab kõiki materjale)

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.