Võtmeideid kasvatusmaailma

Kellele: Kõik huvilised, kes igapäevaselt tegelevad lastega ja laste jaoks (vanemad+ spetsialistid)
Eesmärk: teadvustada ja saada rohkem teada erinevatest pedagoogilistest suundadest ning alternatiivsetest kasvatuse alustest.

Aeg: planeerimisel kevad 2022. Koolitus toimub kaks korda nädalalas, kokku 6 korda, korraga 4 ak tundi korraga. Tunnid toimuvad kell 16.00-19.15.
Maht: 24 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12 Pärnu

Kursuse teemad:
Steiner (Waldorfpedagoogika);
Montessori;
Freinet;
Käis;
Reggio Emilia;
Pestalozzi;
Sathya Sai Baba;
Indigo- ja kristallilapsed;
Mis on idee/mõistekaart?

Õpiväljundid:
Võrdleb erinevaid pedagoogilisi suundi;
Analüüsib kasvatuslike suundade iseärasusi;
Koostab lühikava kasvatusvaadete/ võtete kasutamiseks igapäevaseks praktikaks tegeluses lastega.

Tulemus: Kursuse lõpus tunnistus kui on osalenud vähemalt 80% koolituse mahust ja teinud vajalikud tööd.

Koolitaja: Astrid Sinisalu, külalislektor, Tartu Riiklik Ülikool, kehakultuuri ja spordi eriala. Tallinna Pedagoogika Ülikool mitmed erivajadustega laste, suhtlemispsühholoogia ja pedagoogiliste teemadega seotud täiendõppe koolitused. Alternatiivpedagoogika suundadega tegelenud, praktiseerinud ja õppinud.
Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 200 EUR
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).