Nõustaja praktiline täienduskoolitus

Aeg: Planeerimisel aprill/ mai 2023. Koolituspäevad E ja K kell 16.45-20.00 (korraga 4 ak. tundi). Koolitus registreerumiseks avatud.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A-korpus

Sihtrühm: nõustamisega tegelevad inimesed, kes igapäevaselt töötavad või hakkavad tööle klientide nõustamise ja toetamisega erinevates elusituatsioonides. 

Grupi suurus: miinimum 6 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: 

 • koolituses osalemise eelduseks on varasemad algteadmised või kogemus nõustamisel
 • huvi enesearengu võimalusest ja soov praktiseerida erinevaid nõustamistehnikaid. Valmisolek olla ise praktiseerimise käigus nii kliendi kui nõustaja rollis.

Maht: 32 tundi

Õpiväljund:

Kursuse läbinu:
   - oskab kuulata oma emotsioone ning luua selle abil harmooniline tasakaal oma heaolu ja enesehoiu ning klientidega loodava abistamissuhte vahel
   - mõistab nõustaja rolli klientide motiveerimisel, kaasamisel
   - tunneb isikukeskse ja valdkonnaülese lähenemise põhimõtteid
   - tunneb grupidünaamikat ja valib olukorrale vastava juhtimistehnika (sh tugigrupid)
   - omab ülevaadet abistaja õigustest, kohustustest ja vastutusest (seadusandlus)
   - teeb vahet ennast säästva ja/või kahjustava tegevuse ja tegevusetuse vahel 

 

Koolituse teemad:

 • abistaja enda emotsioonide juhtimine ja sobiv nõustamistehnika;
 • läbipõlemise vältimine kliendiga töötades;
 • valdkonna seadusandlus;
 • kliendi ja abistaja heaolu tasakaal;
 • erinevad nõustamisviisid tehnikad, abivahendite kasutamine;
 • praktilised harjutused ja tagasiside.

Kursuse hind: 416€/ osaleja

 

Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 • on läbinud teoreetiline ja praktilise väljaõppe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
 • on läbi viinud praktilise nõustamise koos eneseanalüüsiga

Hindamiskriteeriumid:

Praktiline nõustamine loetakse sooritanuks, kui läbi on viidud nõustamissessioon, koos kohese analüüsiga toimunust.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

 1. Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
   - isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
   - isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.


Läbiviija: Eda Mirk

2009 - 2011     Tallinna  Tehnikaülikool, eriala: õigus, magistriõpe
1998 - 2002     TÜ Pärnu Kolledž, eriala: sotsiaaltöö korraldus, diplomiõpe
Sotsiaalkindlustusamet , Psühholoogilise esmaabi koolitaja  2020       
Moreno Keskus, Superviisor, coach ja psühhodraama rakendaja-grupijuht      2017-2019                                                                                            
Annely Sootsi Koolitus OÜ, Mänguterapeudi väljaõpe 2016-2017
Eesti Pereteraapia Ühing, Süsteemse peretöö psühholoogia ja metoodika kursus, 2013
Pärnu Õppenõustamiskeskus  Õpetaja professionaalse arengu toetamine, 2013
MTÜ Laste ja Noorte kriisiprogramm, Leina kogenud perede abistamine, 2013
Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioon, Motiveeriva intervjueerimise baastreening, 2012
MTÜ TK & Partnerid, SA TÜK Lastekliinik Laste väärkohtlemine ja selle diagnostika, 2010
Voog koolitus ja konsultatsioon, Psühholoogilised oskused sotsiaaltöötaja igapäevatöös, 2009
Eesti-Norra koostööprojekt    Lahenduskeskne teraapia, 2007-2008
Tartu Ülikool  Juhtumipõhine võrgustikutöö, 2006 calaureus artiumi kraad kasvatusteaduste erialal.


Koolitusjuht:
 Gerli Ollino, koolitusjuht, 4451968; 5014291, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

 1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

 1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
 2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input