Toimetulek käitumisraskustega lastega

Kellele: spetsialistid ja vabatahtlikud, kes töötavad lastega. Lasteaia personal ja algklassiõpetajad. Võimalus on tellida ka ettevõtte koolitusena ainult oma töötajatele.
Aeg: 22.04-29.04.2022, 3 korda, R ja L. R 22.04 kell 10.00-14.15, 5 ak tundi, L 23.04 kell 10.00-14.15 ja R 29.04 kell 10.00-15.00, 6 ak tundi korraga. Sisse on arvestatud 30 minutit pausi, igale päevale, tehakse vastavalt vajadusele.
Maht: 16 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12 Pärnu

Eesmärk:
Ülevaade lapse käitumise eesmärkidest.
Ülevaade käitumishäiretest ja tegevusviisidest töös koolieelsete lastega, kellel esineb halba käitumist. Omada efektiivseid võtteid lapse abistamiseks.
Plaan täiskasvanule läbipõlemise ennetamiseks.
Kursuse teemad:
Lapse käitumine ja käitumise mõistmine.
Lapse käitumishäired. Laps ja halb käitumine.
Toimetulek käitumisraskustega.
Võtted lapse abistamiseks. Suhtlemine lapsevanematega.
Varajane sekkumine lapse abistamiseks.
Läbipõlemise ennetamine.

Õpiväljundid:
Oskab ära tunda lapse käitumise eesmärke.
Omab ülevaadet laste käitumishäiretest ja halva käitumise eesmärkidest.
Oskab lahendada erinevaid juhtumeid töötades käitumisraskustega
lastega.
Oskab ennetada läbipõlemist.

Koolitaja: Karin Luts, PKHK külalislektor/õpetaja. Baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste erialal (Tartu Ülikool), magistrikraadile vastav kvalifikatsioon, 2007.
Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 150 EUR
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).