Üldharidusliku kooli abiõpetaja ettevalmistuskursus

Aeg: planeerimisel sügis 2024, T ja N, mõnel korral ka muud päevad, kell 16.45-20.00, 4 ak tundi, mõnel korral ka 2 või 3 ak tundi.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu.
Sihtrühm:
Täiskasvanud pedagoogilise ettevalmistuseta õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad abistada üldhariduskooli õpetajaid.
Soov leida tööd antud valdkonnas.
Soov õppida pedagoogika üldoskusi.
Pedagoogilise haridusega õppijad, kes soovivad täiendada enda teadmisi või minna tööle abiõpetajana.
Täiendada teadmisi oma valdkonna töös või õppida juurde midagi uut.

Grupi suurus: miinimum 8 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks:

 • eesti keele oskus suhtlustasandil,
 • omandatud keskharidus,
 • esmane arvuti kasutamise oskus,
 • valmisolek õppetööks,
 • hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus.

 

Maht: 90 tundi

Õpiväljundid:
Õppija toetamine:
1. on teadlik õppimist mõjutavatest teguritest ja seaduspärasustest; on teadlik digilahenduste kasutamise võimalustest ja sellega seotud riskidest õppimisel;
2. koostöös õpetajate ja lapsevanematega toetab ja suunab õppijat;
Õpetaja kutset läbiv kompetents:
3. loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele; annab konstruktiivset tagasisidet ja on sellele avatud.
4. hindab ja arendab oma digikompetentsust vastavalt haridusvaldkonnas tunnustatud digipädevusmudelile.
Hariduslike erivajadustega õppija toetamine:
5. orienteerub HEV valdkonda puudutavates õigusaktides; mõistab ja kasutab HEV valdkonnas kasutatavat enamlevinud terminoloogiat;
6. viib läbi õppija arengut toetavaid tegevusi individuaalselt või rühmas.

Koolituse teemad:
Auditoorne töö: 55 ak tundi
Suhtlemisprotsess. Kontakti loomine ja hoidmine. Suhtlemistõkked. Aktiivne kuulamine.
Pedagoogika üldoskused.
Konstruktiivse tagasiside põhimõtted.
Õpiedukust ja käitumist mõjutavad tegurid. Tunnetusprotsessid. Õppe kavandamine arvestades soodsat õppekeskkonda, õppijate eripära. Õppijate sotsiaalsed oskused, suhted eakaaslaste ning täiskasvanutega.
Kaasav haridus ja haridusliku erivajaduse määratlus. Hariduslike erivajadustega õppija õppetöö korraldus koolis.
Praktiline töö auditooriumis (grupitööd, arvuti kasutamine,vestlused, individuaalsed tööd): 35 ak tundi
Õppimine ja õpetamine digiajastul. Õppimiseks sobiva digiõppevara otsimine, hindamine ja õpetamiseks valimine, arvestades konkreetseid õppe-eesmärke, sisu, õppemeetodeid ning õppijate ja õpikeskkonna eripära.
Meeskonnatöö. Konfliktid ja konfliktide lahendamine.
HEV õppija individuaalsusega arvestamine ja toimetuleku toetamine õppeprotsessis.

Eraldi praktikat väljaspool kooli ei toimu.

Lõpetamise tingimused:

Nõutav on vähemalt 80% kontakttundides osalemine.
Hindamismeetodid: grupitöö, praktiline ülesanne
Hindamiskriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi grupitööde ja praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt ette antud juhendile. Tegevused, ülesanded ja grupitööd peavad olema sooritatud ning saanud positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Läbiviijad:
Liina Õmblus, külalislektor. Õppealajuhataja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool. Eripedagoog, tase 8. Töökogemust eripedagoogina üle 20 aasta. Eesti Eripedagoogide Liidu juhatuse esimees ja väikese koormusega Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonnas.
Eda Tiismaa, PKHK vanemraamatukoguhoidja, täiendusõppe arvuti õpetaja. Tallinna Pedagoogikaülikool, Infoteadus BA, kutsepedagoogika diplom. Pikaaegne kogemus täiskasvanud õppijate koolitamisel.
Koolitajad võivad muutuda.
Marje Vaan, külalislektor, Pärnu Vanalinna Põhikool väikeklassi õpetaja ja abiõpetaja. Magistrikraad või vastav kvalifikatsioon, E.Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut, koolieelne pedagoogika ja psühholoogia. Magistrikraad, Tallinna Ülikool, Pedagoogiline nõustamine.
Karin Luts, külalislektor. Baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste eriala võrdsustatud magistriga. Mitmedimensioonilise pereteraapia terapeudi/superviisori sertifikaat (kogemus 6 aastat 2015-2021).
Kaia Metsaalt, külalislektor, Pärnu Ühisgümnaasium, haridustehnoloog. Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž, haridustehnoloog.


Maksumus: 855 EUR võimalus maksta kolmas osas (sisaldab kõiki materjale)
Tasumine ning loobumine: Osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input