Töötavale: Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe) 27.08 - 09.10.2024


Aeg:
 27.08 - 09.10.2024 teisipäeviti ja kolmapäeviti, ajavahemikus kell 8.30-19.00, korraga 8-10 akadeemilist tundi
09.10.2024 lõputöö esitlus ajavahemikus kell 10.15-12.00
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel korral 27.08 kell 10.15 PKHK A-korpus, ruumis A402
Kell 10.15-11.45 Sissejuhatus õpingutesse, 2 akadeemilist tundi. Sirje Pauskar 
Kell 12.15-17.15 Loengud.
Majutusvõimalus kaugemalt tulijatele: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.
Maht:
110 akadeemilist tundi,  sh teooria ja praktiline õpe
Sihtgrupp: õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana töötavad inimesed, kellel on olemas praktilised kogemused ja kes on huvitatud täiendama teadmisi, oskusi ja vilumusi hooldustöötaja tase 3 kompetentsidest lähtuvalt (hooldustöötaja tase 3)
Koolituse tulemusena on võimalik soovijatel kutset taotleda, tutvu võimalustega ESTA kodulehel siin
Nõuded õpingute alustamiseks: Algteadmised arvuti kasutamisest
Kursuse hind: 1000 EUR
Pärnumaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.
Uuri  Töötukassa kodulehelt "Karjäär ja koolitamine" võimaluste kohta, vajadusel küsi lisainfot tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Grupi suurus: miinimum 6 õppijat
Eesmärk: Anda teadmised ja oskused abivajaja toetamiseks ja abistamiseks ning väärika elu korraldamiseks ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamiseks.
Õppekava koostamise aluseks: on hooldustöötaja kutsestandard, tase 3
Hooldustöötaja, tase 3 kompetentsid:
B.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
B.2.2 Majapidamistööde korraldamine
B.2.3 Esmaabi andmine
B.2.4 Hooldustöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) orienteerub hoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik sotsiaaltöö eetilistest põhimõtetest, järgib võrdse kohtlemise põhimõtteid
2) oskab abistada ja juhendada abivajajat elamistoimingutes ning teostada planeeritud hooldustegevused sotsiaalteenuse kvaliteedinõudeid arvestades lähtudes abivajaja vajadustest ja seisundist,
3) teab ja järgib hügieenireegleid ja kuidas kasutada isikukaitsevahendeid ning teab meetmeid, et ennast ja klienti kaitsta
4) oskab teha korrastustöid kasutades iseennast, abivajajat ning keskkonda säästvaid töövõtteid ja -meetodeid.
5) märkab eluohtlikke olukordi, kutsub abi, abistab esmaabi võtetega abivajajat tervisest tulenevate probleemide korral.
6) suudab koostada eneseanalüüsi ning korrektselt kirjeldada ja põhjendada oma praktikat tööosade kaupa
Koolituse teemad:
Sissejuhatus õpingutesse, 2 tundi
I Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine, 72 tundi sh praktiline õpe 
1. Hoolduse alused
2. Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine
3. Hooldus- ja elamistoimingud
4. Infektsioonikontrolli põhimõtted
5. Toitumisõpetus
6. Ergonoomika ja hooldusabivahendid
7. Ilutoimingud
8. Surija hooldus
9. Ravimiõpetuse alused
10. Suhtlemisvormid ja -viisid
II Majapidamistööde korraldamine, 6 tundi sh 2t teooriat ja 4t praktilist tööd
1. Korrastus- ja puhastustööd
III Esmaabi andmine, 16 tundi sh teooria 9 ja praktiline töö 7 tundi
1. Elupäästva ja jätkuva esmaabi andmise põhimõtted. Kannatanu uurimine,
seisundi hindamine ja tegevus õnnetuspaigal
2. Eluohtlikud haigusseisundid
3. Teadvusetus. Diabeet. Epilepsia
4. Allergia. Šokk.
5. Luumurrud.
6. Traumad (sh põletused, kuumakahjustused, külmakahjustused, mürgitused, elektritraumad ), verejooksud.
7. Kliiniline surm. Elustamine mannekeenil.
IV Lõputöö koostamine ja vormistamine arvutil, 10 tundi teooria ja praktiline töö 
1. Eneseanalüüsi koostamine
2. Eneseanalüüsi vormistamine arvutil
3. CV ja avalduse vormistamine arvutil.
V Lõputöö suuline esitlemine 4 tundi
Hindamismeetod:
Lõputöö - praktiline iseseisev töö ja esitlemine
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Lõputöö- eneseanalüüsi koostamine
Eneseanalüüs koosneb järgmistest komponentidest:
• oma praktika kirjeldamine, analüüsimine ja põhjendamine tööosade kaupa küsimuste abil.
• tööosade valdamise tõendamine ja kirjeldamine näidetega
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument:
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolitusprogrammi ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud positiivsele tulemusele lõputöö 
Koolitajad:
Terje Jürivete – PKHK – õpetaja (suhtlemise alused, meeskonnatöö), Ülle Kivisild - PKHK, hooldustöötaja kutseõpetaja, Stella Nuust - PKHK, hooldustöötaja ja esmaabi kutseõpetaja, Taisi Talviste – PKHK koka eriala kutseõpetaja, Annely Raev– PKHK puhastusteeninduse kutseõpetaja,Anne Sepping – Sotsiaalkindlustusamet, Lastekaitse osakond, koordinaator ja PKHK sotsiaalvaldkonna koolitaja; Eda Tiismaa – PKHK raamatukogu juhataja, infotehnoloogia õpetaja ja täiskasvanute koolitaja, Marika Tirmaste - Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus, juhatuse liige, ergonoomika ja hooldusabivahendite koolitaja.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.
NB! Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil (puudumisel helistataks) hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input