Üldoskused lasteaiaõpetaja abidele, abitöötajatele, tugipersonalile lastega töötavas asutuses

Kellele: Inimesed, kes soovivad tööd leida või töötavad lasteaiaõpetaja abina, tugipersonal, abitöötajad, kes töötavad lastega seotud asutustes või soovivad ennast täiendada antud valdkonnas. Koolitus on mõeldud lasteaias, lastehoius, lastekülas, laste- ja noorte tugikeskuses, koolis töötavatele tugipersonalile või tööd otsivale õppijale, kes soovivad algteadmisi lastega töötamisel.

Eesmärk: Koolituse tulemusel saab õppija vajalikud algteadmised pedagoogikas, suhtlemispsühholoogias, toidukäitlemises ja puhastusteeninduses. Õppija tuleb toime esmaabi andmisega.
Maht: 90 tundi
Aeg: planeerimisel sügis 2024, koolitus toimub kaks korda nädalas E,T, kell 16.45-20.00 (4 ak. tundi). Tunniplaan selgub kui kursus saab algust.
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn.12 Pärnu, ruumis A110, B306, A123.

Kursuse teemad:
Pedagoogika alused (32h): Karin Luts (12), Anne Sepping (10), Pille Õis (10)
Üldpedagoogika alused. Mõisted.
Kasvatuse mõju inimese arengule. Tänapäevased nõuded kasvatusele ja haridusele.
Kasvatusteooriad.
Lapse arengu toetamine. Arengu toetamine ja suunamine erinevates arenguastmetes.
Sotsialiseerumise toetamine. Koolivalmiduse kujunemise soodustamine.
Erivajadused. Erinevad pedagoogilised suunad (Waldorf, Käis, Montessori jne) Pedagoogika (16h): Karin Luts (8), Piia Puronen (4), S.Vaimand,E.Greenwood (4)
Lapse eakohane füüsiline, vaimne ja emotsionaalne areng.
Kõne, motoorika areng.
Lapse arengu perioodide arvestamine arendavas tegevuses.
Riskid ja ohud erinevas vanuses lapse kasvukeskkonnas. Lapsesõbralik ja arendav keskkond.
Käelised tegevused. Muusika.
Ühiskonnas aktsepteeritud käitumisharjumuste kujundamine. Lapse käitumine erinevates situatsioonides. Söömiskultuuri põhialused, nende õpetamine lastele.
Eetikaküsimused erinevas eas laste kasvatuses.
Suhtlemispsühholoogia alused (12h): Karin Luts
Meeskonnatöö
Suhtlemispsühholoogia
Koostöö lapsevanematega
Stress ja sellega toimetulek
Toidukäitlemine: (6 h) Hilja Pillisner
Toiduohutus.
Toidu kvaliteedi tagamine.
Toiduainete ja valmistoodete säilitustingimused ja realiseerimisajad.
Enesekontroll. Isiklik hügieen.
Toidumürgitused, helmintoosid ja toiduinfektsioonid nende põhjused ja vältimine.
Mikroorganismid ja nende paljunemist mõjutavad tegurid.
Tervislik toitumine (8 h), praktiline töö sellest 6 ak tundi. Taisi Talviste
Puhastusteenindus: (8 h) Annely Raev
Koristamise eesmärgid;
Koristusained;
Koristusmeetodid;
Koristustarvikud ja –masinad;
Erinevad pinnakatted ja nende hooldus. Mis juhtub, kui ei tunne
pinnakatteid?
Erinevate objektide hooldus (seinad, laed, aknad, uksed, trepid);
Töö planeerimine.
Praktiline osa (4 tundi)
Esmaabi (8h) Stella Nuust
Lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm)
Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm)
Elustamise ABC
Esmaabivõtted ja –vahendid
Situatsiooniülessanne viimasel tunnil

Õpiväljundid:
- omandab lasteaiaõpetaja abi tööks vajalikud teadmised, oskused lapse hooldamiseks ja nende arengu toetamiseks
- oskab lasteaiaõpetaja abina toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut
-oskab anda esmaabi
-tunneb puhastusvahendeid, koristusmeetodeid.

Tulemus:
Koolitusel osalemine vähemalt 80% tundide mahust.
Koolituse lõpus õpilane lahendab situatsiooniülessande. Ülesanne peab olema täidetud positiivsele tulemusele A(arvestatud).

Koolitajad:
Stella Nuust Pärnumaa Kutsehariduskeskuse hooldustöötaja ja esmaabi kutseõpetaja, Tartu Tervishoiu Kõrgkool õenduse eriala
Karin Luts Pärnumaa Kutsehariduskeskusest külalislektor/õpetaja. Baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste erialal (Tartu Ülikool), magistrikraadile vastav kvalifikatsioon.
Annely Raev, PKHK majutusteeninduse kutseõpetaja, Eesti Kunstiakadeemia 1997; tekstiili eriala; Juurde kuulub õpetaja kutsetunnistus 2001; põhikooli ja gümnaasiumi kunsti- ja kunstiajaloo õpetaja kutse
Hilja Pillisner, toiduhügieeni lektor, Tallinna Polütehniline Instituut, ühiskondliku
toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimise eriala
Anne Sepping, külalislektor, Sotsiaalkindlustusamet
Pille Õis, Pärnumaa Kutsehariduskeskus külalislektor, Pärnu Vanalinna Põhikool, eripedagoog
Piia Puronen, külalislektor, Eesti Montessori Ühing
Taisi Talviste Pärnumaa Kutsehariduskeskuses koka eriala kutseõpetaja, Tallinna Kommertskool, toitlustuse spetsialisti eriala, Tallinna Ülikool kutsepedagoogika bakalaureuseõpe
Signe Vaimand, Pärnu Waldorflasteaed Pauliine külalislektor
Ea Velsvebel Greenwood, Pärnu Waldorflasteaed Pauliine külalislektor

 

Maksumus: 900 eurot (võimalus tasuda kolmes osas). Kursusel saab juurde toiduhügieeni tunnistuse kui on osaletud tundides ja sooritatud test.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Info: Telefon 445 1968; 534 46945; e-mail See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input