#gruemenu.grue

Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus 28.11-30.11.2018

Aeg: 28.11, 29.11 ja 30.11.2018

28.11 A-korpuses II korrus ruum A220, kell 8.30-16.00 koos vaheaegadega, 8 ak tundi
29.11 Kogunemine A-korpuse I korruse fuajees kell 8.15, väljasõit praktilisele õppekäigule 8.30, tagasi kell 16.00, 8 ak tundi
30.11 Kogunemine A-korpuse I korruse fuajees kell 8.15, väljasõit praktilisele õppekäigule 8.30, tagasi kell 16.00, 8 ak tundi

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja praktiline õpe Pärnu ja Pärnumaa taluaedades

Sihtrühm: Erialase hariduseta või aegunud oskustega aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile järgnevast:

  1. erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud
  2. aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+

Maht: 24 tundi

Grupi suurus: 8 õppijat

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.


Õpiväljundid:
Õppija:

  1. Valib viljapuude ja marjapõõsaste lõikamiseks sobivad töövahendid ning teostab töövõtted ohutult
  2. Leiab ja hindab viljapuude ja marjapõõsaste võimalikud kahjustused
  3. Kasutab õigeid meetodeid viljapuude ja marjapõõsaste kujundamisel, harvendamisel ja noorendamisel
  4. Lõikab viljapuud ja marjapõõsad sõltuvalt eesmärgist ergonoomiliste töövõtetega


Koolituse teemad:

Auditoorse töö maht 8 akadeemilist tundi

Viljapuude ja marjapõõsaste kujundava lõikamise teoreetilised alused.
Töövahendid, nende ohutu kasutamine ja lõikevõtted.
Võra ehitus ja võratüübid. Okste vanuse ja võratüüpide määramine.
Lehe- ja õiepungade tundmaõppimine.
Võimalikud kahjustused ja nende hindamine.
Kandeealise viljapuu harvendamine.
Luuviljaliste lõikamise iseärasused.
Pirnipuu lõikamine. Eri vanuses õunapuude lõikamine ja kujundamine.
Marjapõõsaste lõikamine.

Praktilise töö maht 16 akadeeemilist tundi

Võimalike kahjustuste leidmine ja nende hindamine
Kandeealise viljapuu harvendamine.
Luuviljaliste lõikmaine, lõikamise iseärasuste arvestamine
Eri vanuses viljapuude lõikamine ja kujundamine.
Marjapõõsaste lõikamine arvestades marjapõõsaste lõikamine iseärasusi.
Sobivate töövahendite ohutu ja ergonoomiline kasutamine.
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside


Õppe korraldus:
Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö erinevates viljapuu- ja marjapõõsaste aedades Pärnumaal. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.

 

Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamiseks on vajalik 70% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus koos akadeemilise õiendiga, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja läbitud teemad ning koolituse maht.

Hindamismeetod:

Praktiline ülesanne

Hindamiskriteeriumid: õppija  kavandab ja sooritab etteantud ülesande alusel viljapuu ja marjapõõsa noorendus- või kujunduslõikuse.


Koolitaja: 
Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja

Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

PS!

Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

 

Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.