Elektroonikakomponendid ja käsijootmine

Aeg: 14.03.2019 - 15.04.2019. E ja N kell 16.00-19.15 (korraga 4 ak. tundi)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm: Elektroonikaseadmete ja elektroonikatööstuse toodangu koostamise ja testimisega tegelevad mittepiisava  kvalifikatsiooni ning erialase hariduseta inimesed, kes vajavad oma kvalifikatsiooni tõstmist. Kursusele oodatud nii eesti, kui ka venekeelsed koolitushuvilised.

Grupi suurus: 9 inimest.

Õppe alustamise nõuded: puuduvad

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Maht: 40 tundi

 

Õpiväljund:  

Koolituse läbinu:

1) Oskab kasutada multimeetrit, viia läbi praktilisi mõõtmisi, kasutades erinevaid mõõtmispiirkondi, vajadusel valib õige mõõtepiirkonna täpsema mõõtetulemuse saavutamiseks.
2) Eristab mõõdetavate suuruste liike ning oskab oma teadmisi rakendada mõõtmiste teostamisel.
3) Tunneb komponentide pakendile ja korpustele kantud markeeringuid, oskab neid lahti mõtestada ja kasutada loetud tähiste tähendust praktiliselt
4) Oskab orienteeruda erinevate kvaliteedinõuete osas, mõistab nende erinevusi, tähtsust ning otstarvet.  Teab standardiseerimise vajadust, tunneb standardite põhimõtteid ja üldisi liigitusi.
5) Oskab lugeda erinevaid elektriskeeme, mõistab skeemide toimimist üldpõhimõtete järgi.
6) Tuleb toime lihtsamate käsijootmisoperatsioonidega, tunneb vastavaid materjale ja oskab arvestada nende eripärasid elektroonikas.

 

Koolituse teemad:    

Auditoorse töö teemad 20 tundi

-Multimeetri kasutamine, mõõtmised, erinevad piirkonnad
-Mõõteseadus. Standardid mõõtühikutele - elektroonikas ja elektriskeemidele
-Komponentide tähised ja nimed, otstarve ja funktsioonid, materjalid
- Jootmismaterjalid, käsijootmisnõuded, praktilised töövõtted käsijootmiseks
-Kvaliteedisüsteemid, kvaliteedi nõuded, kriteeriumid. Standardiseerimine ja standardite liigid

Praktilise töö lühikirjeldus 20 tundi

-Multimeetriga praktilised mõõtmised, erinevad mõõtepiirkonnad, vahelduv- ja alalispinge, vool, takistus
-Praktikas komponendid: kuidas näevad skeemil ja tegelikkuses välja takisti, kondensaator, transistor, IC, transformaator, induktiivsus, drossel, opvõimendi, kaitse, relee, kontaktor jne
- Käsijootmiseks vajalike oskuste harjutamine – komponentide mahajootmine ja jootmine trükkplaadile
-Praktilise tööna elektroonika konstruktori kokku ja tööle panemine (skeemi järgi), erinevate skeemilahenduste koostamine ja analüüs
- Erinevate standardinõuete käsitlemine, hindamine

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

  1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
  2. sooritanud kirjaliku teooriatesti

Hindamismeetodiks on teooriatest.

Hindamiskriteerium: Teooriatest  koosneb 50-st valikvastustega küsimustest iga teema kohta (5 teemat, kokku 10 küsimust iga teema kohta).  Maksimaalne punktide summa 50. Õppija peab sooritama testi minimaalselt 70% (35 punkti).

A (arvestatud)

Läbiviija: Mart Ronk,

Erialase kõrgharidusega, Kutseõpetaja tase 7. Töötanud elektroonikatööstuses erialaselt, omab 8 aastast kogemust elektroonikaseadmete koostaja eriala spetsialistide koolitamisel, on viinud läbi vastavaid sertifitseerimiskoolitusi. On osalenud elektroonikaseadmete koostaja erialade õppekavade koostamisel Innove töörühmas. On osalenud kooli õppekavade koostamisel töörühmade töös. On koolitanud varem eriala spetsialiste samas valdkonnas.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}