Ettevalmistav kursus keevitaja 3. taseme eksami sooritamiseks

Aeg: 19.03-17.06.2019. Ruumid D206 ja D114.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm: Keevitajad, kes ei oma 3. taseme keevitaja kutset, aga omavad MIG/MAG või MMA ehk mõlema keevitusviisiga töökogemust. Koolituse lõpetanul võimalus sooritada lisatasu eest (koordineerib Eesti Masinatööstuse Liit)  kas täiskutse (MMA ja MIG/ MAG) või osakutse (MMA või MIG/ MAG) eksam.

Grupi suurus: 9 inimest

Õppe alustamise nõuded: Eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil. Vähemalt ühe aastane töökogemus keevitajana.

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

 Maht: 120 tundi

Õpiväljund:  

Koolituse läbinu:
1. Oskab lugeda tehnilist joonist ja WPS-i
2. Omab teadmisi tehnilisest mõõtmisest
3. Teab peast keevitustehnoloogia põhitõdesid
4. Tunneb ära keevitatavad terased ning nende tähistused
5. Eristab keevitamisel kasutatavaid lisamaterjale (keevitusgaasid, keevitustraadid ja keevituselektroodid) ning nende tähistusi
6. Seadistab keevituseadme lähtuvalt keevitatavatest detailidest ja WPS-ist
7. Oskab vältida ja ka kõrvaldada keevitusvigu
8. On saanud ülevaate käsikaarkeevitaja ja poolautomaatkeevitaja ohutusjuhenditest
9. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PB ja PF ning põkkõmblusi asendis PA vastavalt kvaliteeditasemele „C“ MMA ja MIG/MAG keevitustega
10. Omab algteadmisi elektrotehnikast.

 

Koolituse teemad:    

Teooria 40 tundi
Materjaliõpetus
Tehniline joonestamine ja tehniline mõõtmine. (teh. jooniste lugemine, jooniste vormistamine, keevisliidete tähistamine ja mõõtmine erinevate mõõteriistadega).
Keevituse alused. Keevituse liigid. Teraste keevitatavus. Keevitusseadmed ning nende ehitus ja tööpõhimõte.
Keevitusmaterjalid (keevitusgaasid, keevituselektroodid ja keevitustraadid ning nende tähistamine ja kasutusotstarve).
Materjalide klassifikatsioon ja liigitamine keevitatavuse järgi. Materjalide omadused.

Keevituspraktika 80 tundi
Keevitaja töökoha ettevalmistamine.
Keevitusmasinal keevitusparameetrite seadistamine vastavalt WPS-ile.
Detailide ettevalmistamine keevitamiseks.
Põkk-liite keevitamine asendites PA ja PF ning T-liite keevitamine asendites PB ja PF.
Järeltöötlemine, kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine.
Eksam (test ja praktiline töö), mis vastab EKR tase 3. lävendi nõuetele.

 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

  1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
  2. sooritanud eksami (test ja praktiline töö) vastavalt keevitaja tase 3 nõuetele.

Hindamismeetod:

Test: teoreetiline test, mis koosneb 40 valikvastustega küsimusest.

Eksam: keevitada kolmest plaadist koosnev koost vastavalt joonisele ja joonisel märgitud keevitusasenditele. Täiskutse Keevitaja tase 3 taotleja keevitab ühe koostu MIG/MAG keevitusega ja teise koostu MMA keevitusega.

Hindamiskriteerium:

  1. Test sisaldab vähemalt 60% õigeid vastuseid
  2. Õppija demonstreerib vastavalt etteantud ülesandele ja joonise alusel ühe koostu keevitamist MIG/MAG keevitusega ja teise koostu MMA keevitusega.

A (arvestatud)

Läbiviijad:

Lembit Miil, kutseõpetaja V (EKR 7), täiskasvanute koolitaja 6. Koolitamiskogemus 6 aastat Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Urmas Rebas, kutseõpetaja. Praktiline koolitamiskogemus 5 aastat Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Ilmar Eek, kutseõpetaja. Praktiline koolitamiskogemus 5 aastat Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}