Puittoodete valmistamine ning viimistlus

Aeg: 09.04-04.06.2019. T ja N kell 16.30-20.15, korraga 5 ak. tundi. Koolitust ei toimu N 18.04.2019.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm: erialase hariduseta/ keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tisleritööst huvitatud  isikud, kes soovivad omandada algteadmisi  ja oskusi töötamaks puidutöömasinatel. Omandada teadmised ja oskused olulisematel puidutöömasinatel töötamiseks. Põhirõhk on asetatud universaalses puidutöökojas kasutatavate positsioonpinkide tundmaõppimisele ja nendel töötamiseks vajalike ohutute töövõtete omandamisele.

Grupi suurus: 9 inimest

Õppe alustamise nõuded: vähemalt põhiharidus, riigikeeleoskus ning huvi õpitava eriala vastu.

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Maht: 80 tundi

 

Õpiväljund:  

Koolituse läbinu:

1) omab ülevaadet jooniste lugemisest;
2) omab ülevaadet puidu lõiketöötlemise terminitest, põhimõtetest ja puitmaterjalide töötlemisel kasutatavatest puidutöötlemispinkidest;
3) seadistab puidutööpingi ja korraldab nõuetekohaselt oma töökoha jälgides juhiseid.

 

Koolituse teemad:    

Teooria 20 tundi

Tööpinkide ehitus, lõikeinstrumendid ja ohutustehnika
Materjaliõpetus (saematerjalid, plaatmaterjalid, liimid ja viimistlusmaterjalid, kunst- ja tehismaterjalid)
Jooniste lugemine

Praktiline töö  60 tundi

Tööoperatsioonid saagpingil
Tööoperatsioonid rihthöövelpingil
Tööoperatsioonid paksushöövelpingil
Tööoperatsioonid lihvpinkidel
Tööoperatsioonid puupingil
Tööoperatsioonid lihtsaagpingil
Praktiline lõputöö

 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

  1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
  2. sooritanud läveni tasemel praktilised lõputööd

Hindamismeetodiks on praktiline lõputöö- etteantud joonise järgi toote detaili(de) valmistamine ning viimistlus.

Hindamiskriteerium:

Praktiline lõputöö loetakse sooritatuks kui koolitatav  kasutab õigeid töövõtteid ja järgib tööohutuseeskirju.

A (arvestatud)

Läbiviijad:

Urmas Ailt, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidutöökoja juhataja ja puidueriala kutseõpetaja. Läbitud Tallinna Tehnikaülikoolis puidutöötlemise valdkonna kutseõpetajate täiendkoolitus ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis kutseõpetaja diplomiõpe.
Enn Kiviselg, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidueriala kutseõpetaja. Tallinna Ülikooli, üldtehnilised distsipliinid ja tööõpetus.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}