PVC põrandakatete paigaldamine (linoleum, vaipkatted)

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg:
02.09-12.09.2019
Ajakava:
E 02.09 kell 15.30-20.30 (6 tundi)
T 03.09 kell 15.30-20.30 (7 tundi)
K 04.09 kell 15.30-20.30 (6 tundi)
N 05.09 kell 15.30-20.30 (7 tundi)
R 06.09 vaba
L 07.09 kell 09.00-15.30 (8 tundi)
E 09.09 kell 15.30-20.30 (6 tundi)
T 10.09 kell 15.30-20.30 (7 tundi)
K 11.09 kell 15.30-20.30 (6 tundi)
N 12.09 kell 15.30-20.30 (7 tundi)

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm: Erialase hariduseta/ keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+, kes soovivad saada oskused põrandapindade ettevalmistamiseks ja põrandakatete paigaldamiseks.

Grupi suurus: 9 inimest

Õppe alustamise nõuded: vähemalt põhiharidus, riigikeele oskus ning huvi valdkonna vastu.

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Maht: 60 tundi

 

Õpiväljund:  

Koolituse läbinu:
1. eristab näidiste põhjal põrandatele paigaldatavaid PVC rull- ja plaatmaterjale (linoleum, vinüül jms), nende omadusi
2. võrdleb lähtuvalt tööülesandest tootja juhendite alusel PVC-st materjalidega kaetavatele aluspindadele esitatavaid nõudeid
3. eristab ja nimetab PVC katete paigaldamisel kasutatavaid käsitööriistu, seadmeid ja mõõteriistu, teab nende kasutusotstarvet
4. selgitab etteantud tööülesande (projekt, joonis) põhjal välja põrandakatte paigaldamiseks vajalikud materjalid ja meetodid
5. korraldab oma töölõigu piires iseseisvalt töökoha
6. koostab materjali jaotuskavandi lahendab erialaseid arvutusülesandeid (materjali kulu arvutused)

 

Koolituse teemad:    

Teooria 3 tundi

Põrandatele paigaldatavad PVC rull- ja plaatmaterjalid (linoleum, vinüül jms), nende omadused
PVC-st materjalidega kaetavatele aluspindadele esitatavaid nõudeid
PVC katete paigaldamisel kasutatavad käsitööriistad, seadmed, mõõteriistad ning nende kasutusotstarve
Põrandakatte paigaldamiseks vajalikud materjalid ja meetodid
Materjali jaotuskavand ning erialaseid arvutusülesanded (materjali kulu arvutused)

Praktika 57 tundi

Aluspinna ettevalmistamine
PVC plaatmaterjalide paigaldamine põrandale
PVC rullmaterjalide paigaldamine põrandale
Ülepöörete ning sise-ja välisnurkade teostamine, trappide ja läbiviikude tegemine

Õppekavaga saad tutvuda siin!
 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

  1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
  2. läveni tasemel sooritanud praktilised vahetööd

Hindamismeetodiks on praktilised vahetööd:

1) kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele
2) valmistab ette nõuetekohaselt aluspinna arvestades aluspinna seisundit, kasutatavaid materjale ja tehnoloogiat
3) paigaldab juhendamisel PVC katteid põrandale lähtudes tööülesandest ja toote paigaldustehnoloogiast
4) jälgib töötervishoiu ja tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid

Hindamiskriteerium:

Vahetööd on sooritatud lävendi tasemel ning õppija tunneb/ järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid töövõtteid, -vahendite kasutamisoskust.

A (arvestatud)

Läbiviijad:

Christo Holzberg, Helsingi Maalrite Ametikool, põrandameistri eriala
Vilve Holzberg, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ehituseriala kutseõpetaja

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.
{BreezingForms:tasuta}