Hea supi saladused

Aeg: 14.05-04.06.2019, T,K 16.00 – 18.15, 3 ak tundi, 16.00-19.45, 5 ak tundi

14.05 Teooria kell 16.00-18.15, Taisi Talviste
15.05 Praktika kell 16.00-19.45, Marina Madisson
21.05 Praktika kell 16.00-19.45, Taisi Talviste
22.05 Praktika kell 16.00-19.45, Marina Madisson
28.05 Praktika kell 16.00-19.45, Taisi Talviste
29.05 Praktika kell 16.00-19.45, Marina Madisson
04.06 Lõputöö, 3 ak tundi 16.00-18.15 Taisi Talviste

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.12, Pärnu, B-korpus, teooria õpe B207-s ruumis ja praktiline töö õppeköögis.
Sihtrühm:
Maitsvate puljongite, suppide, lisandiks serveeritavate toodete valmistamisest ja serveerimisest huvitunud inimestele, kes eelkõige töötavad laste toitlustusega tegelevas ettevõttes või majutus – toitlustusettevõttes, kes soovivad antud valdkonnas ennast täiendada.
Eelistatud on:
● erialase tasemehariduseta täiskasvanud,
● keskhariduseta täiskasvanud,
● aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Grupi suurus: 13 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Eesti keele valdamine tasemel, mis on vajalik teema omandamiseks.
NB! Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Tasemeõppes õppijaid ei saa me koolitusele võtta!

Maht: 35 tundi, millest 4 tundi on iseseisev töö. 31 tundi on kohapeal õpet.

Õpiväljundid:
Õppija:
● kirjeldab puljongite ja suppide valmistamise tehnoloogiaid;
● loeb õigesti tehnoloogilist kaarti;
● planeerib toidud vastavalt etteantud juhisele;
● planeerib, valmistab ja serveerib toidud tööohutusnõudeid järgides;
● kasutab ergonoomilisi töövõtteid.

Koolituse teemad:
Auditoorse töö teemad - Auditoorse töö maht kokku 6t
Sissejuhatus õpingutesse. Puljongite liigitus, põhitehnoloogiad. Suppide liigitus, põhitehnoloogiad. Praktiline töö arvutis- tehnoloogiliste kaartide täiendamine.
Praktilise töö lühikirjeldus - Praktilise töö maht kokku 25t
Töö planeerimine õppeköögis. Toiduainete eeltöötlemine. Toitude valmistamine ja serveerimine. Puhastustööd. Tagasiside.
Iseseisev töö- õppija poolt valitud supi kohandamine kliendile, arvestades tema toitumisvajadusi 4t

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 70% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine.

Õpiväljundite hindamine on mitteeristav (arvestatud/ mittearvestatud).
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.

2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust
Hindamismeetod: praktiline töö. Suuline tagasiside. Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mittearvestatud)

Hindamiskriteeriumid:
Toiduvalmistamine
Õppija:
● valmistab ja serveerib toite juhendamisel etteantud juhendite järgi,
kasutab juhendamisel roogade valmistamisel kliendirühmale sobilikke töötlusvõtteid ja maitsestust,
● rakendab juhendamisel toidu- ja tööohutuse põhimõtteid,
korraldab oma töökohta

Suuline tagasiside. Õppija eneseanalüüs.

Läbiviijad:
Taisi Talviste - PKHK koka eriala kutseõpetaja, Tallinna Kommertskool, toitlustuse eriala, Tallinna Ülikool kutsepedagoogika bakalaureuseõpe. Läbi viinud mitmeid koolitusi täiskasvanutele
Marina Madisson, Tallinna kooperatiiv ja kaubandus tehnikum, toiduvalmistamise tehnoloog, Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika. Omab 15 aastast õpetamise kogemust

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekavaga saab tutvuda siin!

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}