Peolaua toitude valmistamine ja serveerimine

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg:
08.10-10.12.2019, T,K 16.00 – 19.00, 4 ak tundi, 16.00-19.45, 5 ak tundi, 16.00-20.30, 6 ak tundi
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.12, Pärnu, B-korpus, teooria õpe B207-s ruumis ja praktiline töö õppeköögis.
Sihtrühm:
Peoteenindusest sh klienditeenindusest, peolaua toitude valmistamisest ja serveerimisest huvitunud inimestele, kes töötavad toitlustusega tegelevates ettevõtetetes.
Eelistatud on:
● erialase tasemehariduseta täiskasvanud,
● keskhariduseta täiskasvanud,
● aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Grupi suurus: 13 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Eesti keele valdamine tasemel, mis on vajalik teema omandamiseks.
NB! Koolitusele me ei saa võtta tasemeõppes õppivaid inimesi.
Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.

Maht: 80 tundi

Õpiväljundid:
Õppija:
● planeerib üritust vastavalt etteantud juhisele ja teeb teenindusruumide ettevalmistuse kasutades ergonoomilisi töövõtteid
● teenindab kliente müügi- ja teenindamise põhitehnikaid kasutades ja kliendikesksuse
põhimõtteid järgides planeerib, valmistab ja serveerib peolaua toidud ja joogid tööohutusnõudeid järgides

Koolituse teemad:
Auditoorse töö teemad - Auditoorse töö maht kokku 8t
Sissejuhatus õpingutesse. Peoteeninduse korraldus. Toiduvalmistamine

Praktilise töö lühikirjeldus - Praktilise töö maht kokku 72t
Peoteenindus
Toitude valmistamine ja serveerimine. Puhastustööd
Lõputöö

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 70% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine.

Õpiväljundite hindamine on mitteeristav (arvestatud/ mittearvestatud).
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust

Hindamiskriteeriumid:
Peoteenindus
Õppija:
● koostab juhendi alusel tööde teostamise
plaani arvestades ürituse sisu ja menüüd,
● valmistab ette juhendi alusel
kõik peoteeninduseks vajalikud vahendid,
● teenindab kliente kliendikesksuse põhimõtteid järgides.

Toiduvalmistamine
Õppija:
● valmistab ja serveerib juhendamisel etteantud juhendite järgi roogi ja jooke,
kasutab juhendamisel roogade ja jookide valmistamisel kliendirühmale sobilikke töötlusvõtteid ja maitsestust,
● rakendab juhendamisel toidu- ja tööohutuse põhimõtteid,
korraldab oma töökohta juhendamisel

Suuline tagasiside. Õppija eneseanalüüs.

Läbiviijad:
Taisi Talviste – PKHK koka eriala kutseõpetaja, Tallinna Kommertskool, toitlustuse eriala, Tallinna Ülikool kutsepedagoogika bakalaureuseõpe
Hiie Põldma – PKHK kelner/teenindaja kutseõpetaja, Pärnu Kolledž, veeökosüsteemide majandamine; Pärnu Tarbijate kooperatiiv-kauplus/ müüja eriala; Kutsetunnistus, vanemkelner Tase 5
Marina Madisson, Tallinna kooperatiiv ja kaubandus tehnikum, toiduvalmistamise tehnoloog, Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika. Omab 15 aastast õpetamise kogemust

Õppekavaga saate tutvuda siin!

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.

Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.

Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}