Hoone välisfassaadi soojustamine

Aeg: 28.08-01.11.2018. T ja N kell 16.30-20.30 (korraga 5 ak. tundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
1) täiskasvanud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja –oskusi soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamisest;
2) keskhariduseta täiskasvanud või aegunud kvalifikatsiooniga tööealised isikud (vanuses 50+), kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamisest suunitlusega asuda kursuse läbimise järel tööle ehitusettevõtetes;
3) ehitusvaldkonnas töötavad ilma erialase hariduseta ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamisest eesmärgiga tõsta oma konkurentsivõimet.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade
olemasolul.
 
Grupi suurus: 9 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Tervislik seisund, mis võimaldab töötada välistingimustes ja kõrguses.
Maht: 100 tundi
 
Õpiväljund:
Kursuse läbinu oskab:
1) hinnata soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust;
2) valmistada pindasid ette vastavalt etteantud nõuetele, kasutades õigeid kattematerjale ja töövõtteid;
3) paigaldada soojusisolatsiooniplaate järgides etteantud kvaliteedinõudeid ning arvestades soojusisolatsioonimaterjalide ja pindade omadusi ning materjalide paigaldusjuhendeid;
4) vajadusel kasutada ja paigaldada lisatarvikud; juhindudes paigaldusjuhendist ning järgides kvaliteedinõudeid armeerida välisnurgad ja seina pinna;
5) kruntida pinnad viimistluskrohvi nakke tagamiseks;
6) valmistada viimistluskrohvi segud ja kanda need seina pinnale;
7) paigaldada viimistlusplaate juhindudes paigaldusjuhisest ning tagada viimistletava pinna ühtlane tasapinnaline välisilme;
8) töötada ennast ja keskkonda säästes.
 
Koolituse teemad:
Teooria 10 tundi
1. Soojusisolatsiooni liitsüsteemi ajalugu ja komponendid,  liigitus ja funktsioon
2. Kasutusvaldkond ja planeerimine. Aluspinna hindamine ja ettevalmistamine
3. Tööohutus, töökoha ettevalmistamine. Aluspinna hindamine ja ettevalmistamine. Aknaliiteprofiilide paigaldamine ja akende katmine
4. Kinnitamine (liimimine ja tüübeldamine)
5. Armeeringkiht. Klaaskiudvõrgud ja erinevate armeerimissegude koostis. Profiilid ja liistud
6. Viimistlemine, krohvimine, värvimine. Krohvide ja värvide koostis. Teised viimistlusmaterjalid
7. Konstruktsioonisõlmede lahendused
8. Tähtsamate reeglite kordamine valesti teostatud objektide näidete põhjal
Praktiline töö 90 tundi
1. Sokliliistu paigaldamine ja rihtimine
2. Soojustusmaterjali liimimine. Vuugitihenduslindi paigaldamine
3. Tüübeldamine
4. Armeerimisele eelnevad tööd. Diagonaalarmeeringu ja nurgakaitseprofiilide paigaldamine
5. Deformatsioonivuugi- ja veeninaprofiili paigaldamine
6. Armeeringu paigaldamine
7. Armeeringkihi kruntimine krohvikrundiga. Mineraalse krohviga krohvimine
8. Polümeerse krohviga krohvimine
9. Kirjukivi krohviga krohvimine. Teised viimistlusmaterjalid
10. Veeplekkide paigaldamine. Paigaldustööde kvaliteedi hindamismetoodika
 
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. õpiväljundid on saavutatud
3. on sooritanud läveni tasemel praktilised vahetööd
Hindamismeetod:
Praktilised vahetööd-
Sokliliistu paigaldamine ja rihtimine. Soojustusmaterjali liimimine. Vuugitihenduslindi paigaldamine. Tüübeldamine. Armeerimisele eelnevad tööd. Diagonaalarmeeringu ja nurgakaitseprofiilide paigaldamine. Deformatsioonivuugi- ja veeninaprofiili paigaldamine. Armeeringu paigaldamine. Armeeringkihi kruntimine krohvikrundiga. Mineraalse krohviga krohvimine. Polümeerse krohviga krohvimine. Kirjukivi krohviga krohvimine. Teised viimistlusmaterjalid. Veeplekkide paigaldamine.
Hindamiskriteeriumid:
Õppija tunneb/ järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid töövõtteid ja -vahendite kasutamisoskust.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
 
Läbiviija: Janek Klaamas, ehitusvaldkonna töökoja juhataja ning kutseõpetaja; täiskasvanute koolituse osakonna lektor.
Tallinna Ehituskool, müürsepa eriala 01.09.1990- 17.06.1993
Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika bakalaureuseõpe 2006-2009
Tallinna Tehnikakõrgkool, ehitusjuht (6 taseme baaskoolitus), 44 tundi 27.10.2015
 
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.