Bürootöö - dokumenditöö esmaõpe

Aeg: 12.09-15.10.2018, E ja K, kell 16.30-18.45, 3 ak tundi korraga.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu,
Sihtrühm: Kontoritöö valdkonnas töötavad inimesed – erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud; aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+, kel puudub vastav oskus või kes ei oma erialast haridust.
Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Õppima võib asuda isik, kellel on omandatud põhiharidus ning oskab riigikeelt. Oskab Word programmi tavakasutajana.
Maht: 30 tundi
 
Õpiväljundid:
• Loob dokumente vastavalt organisatsiooni nõuetele
Kursuse läbimisega taotletakse, et õppija omandab dokumenditöö oma pädevuse piirides, pakkudes tehnilist tuge organisatsioonis
 
Koolituse teemad:
Auditoorne osa – 10 tundi
Valdkonnaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid – 4 tundi
• Dokumenditöö tähtsus ja vajalikkus
• Õigusaktid ja juhendmaterjalid
Dokumendiplank – 2 tundi
• Vorminõuded dokumendiplangile
Dokumendi elementide vorminõuded – 4 tundi
• Dokumendi elementide vorminõuded EVS järgi
 
Praktiline osa – 20 tundi
Dokumentide loomise ja vormistamise põhimõtted organisatsioonis – 2 tundi
Ametikirja loomine – 8 tundi
• Järelepärimise kiri
• Vastuskiri
• Kaaskiri
• E-kirja loomine
Akti loomine – 4 tundi
Protokolli loomine – 4 tundi
Teoreetiline test, praktiline töö ja tagasiside – 2 tundi
 
Lõpetamise tingimused:
Koolituse läbimise eelduseks on 80% osavõtt õppetööst ning aktiivne osalemine loengutes ja praktikumides.  Lõpetaja saab vormikohase Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga, kui ta:
• On saavutanud õpiväljundid
• On sooritanud teoreetilise testi ja praktilise töö
 
Hindamismeetodid:
Kursuse lõpuülesanne koosneb teoreetilisest testist ja praktilisest tööst
Hindamiskriteeriumid:
• Valikvastustega test  - kursus on läbitud, kui kursuslane vastab 51% küsimustest õigesti
• Praktiline töö – dokumendi loomine – vormistab keeleliselt ja tehniliselt korrektselt konkreetse dokumendi, lähtudes asjaajamise heast tavast.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mittearvestatud.
 
Läbiviija:
Külli Song – See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. PKHK  sekretäritöö kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja – tase VI, 2014.
Tallinna Ülikool 2002 - kutsepedagoogika, Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) 1989 - majandusteaduskond, Tallinna Kergetööstustehnikum 1981 – asjaajamise ja organiseerimine
 
Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 5344 6945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.