Laotöö korraldamine

Aeg: 25.09-15.11.2018, T ja N kell 16.30-20.30, 5 ak. tundi korraga.
Tunniplaaniga saate tutvuda siin!

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
Erialase tasemehariduseta täiskasvanud
Keskhariduseta täiskasvanud
Aegunud oskustega elanikkond 50+
Töötab tootmisettevõttes, laos

Kursusele ei saa registreerida tasemeõppes õppivad õppijad.
NB! Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.

Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Õppima võib asuda isik, kellel on omandatud põhiharidus. Riigikeele oskus.
Maht: 80 tundi

Õpiväljundid:
1. Määratleb ära logistilised funktsioonid ja seostab erinevad logistikaprotsessid tarneahelas.
2. Teab pakendite liigituspõhimõtteid ja rakendab nendevahelisi seoseid lähtudes ruumikasutuse efektiivsusest.
3. Rakendab omandatud teadmisi ja oskusi  situatsioonülesannete lahendamisel.
4.Teab ladude klassifikatsiooni ja nende  funktsioone.
5.Tunneb kaupade mahalaadimise ja vastuvõtmise protsessi.
6.Teisaldab saadetised ja ladustab vastavalt hoiustamissüsteemile.
7.Komplekteerib ja pakib saadetised, arvestades komplekteerimise  meetodeid, pakkimise ja markeerimise nõudeid.
8.Korraldab juhendamisel inventuuri ettevalmistustöid, viib läbi inventuuri ja selgitab saldovahede tekkimise põhjuseid.
9.Teab laotehnoloogiaid ja seadmeid ja hoiab laos puhtust ja korda.
10.Teostab laotöötoiminguid ja nendega seotud riske.
11.Arvutab laotäiteaste, koormaruumi suurust, laotööde efektiivsust.
12.Mõistab kliendikeskse teeninduse ja infovoo juhtimise aluseid.
13.Teab klienditeeninduse taseme mõõtmise kriteeriumeid ja nende rakenduse põhimõtteid.
14.Tunneb ja rakendab klientide nõustamise, kaebuste, reklamatsioonide, konfliktsituatsioonide lahendamise põhimõtteid.
15.Saab aru kvaliteedi mõistest ja teab erinevaid kvaliteedijuhtimise põhimõtteid.
16. Rakendab omandatud teadmisi, oskusi infotehnoloogilisi vahendeid situatsioonülesannete lahendamisel  kasutades erialast terminoloogiat.
17.Osaleb meeskonnatöös ja väljendab ennast suuliselt ja kirjalikult arusaadavalt ja keeleliselt  korrektselt.
18. Mõistab kliendikeskse teeninduse ja infovoo juhtimise aluseid.

Koolituse teemad:
1. Kutsestandardi nõuded laotöötajale: isikuomadused, teadmised ja oskused. 2 tundi
2. Laotöötaja tööohutus , ettevõtte töökorraldus.  4 tundi
3. Mõisted logistikas laonduses. Tootja, hankija, hanked, tarned, transport, kliendid,pakend, märgistus, kood, kaup, materjal, BM, MRP, JIT. 6 tundi
4. Laotöötoimingud ja operatsioonid, koorma esmane ülevaatus ja laadimise korraldamine, kauba paigutamine vastuvõtualale, dokumentide kontroll, koguse ja kvaliteedi kontroll, kaupade paigutamine hoiukohtadele, kaupade komplekteerimine, transportpakendi koostamine, kauba väljastamine. 20 tundi
5. Erinevad hoiustamisviisid. Hoiukohtade hooldamine. ABC ,XYC analüüs. 10 tundi
6. Kaupade komplekteerimisviisid. 10 tundi
7. Klienditeenindus logistikas. 10 tundi
8. Matemaatilise ja situatsioonülesanded laost. Koormaruumi ja  lao suurused ja täiteaste. Klientide teenindamine. 15 tundi
9. Lõpuülesanne. 3 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Test  30-st  3 valikvastusega küsimusest, 1 matemaatiline ülesanne tellimuse täitmisest ja klienditeeninduse situatsioonülesande suuline esitlus. Testi sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud õppekava 70% ulatuses. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus koos akadeemilise õiendiga.
Hindamismeetod ja -kriteerium:
Test  30-st  3 valikvastusega küsimusest, 1 matemaatiline ülesanne tellimuse täitmisest ja klienditeeninduse situatsioonülesande suuline esitlus.

Läbiviijad:
Aime Harjakas,  PKHK kaubanduseriala ja laotöö kutseõpetaja
Kvalifikatsioon:
Tallinna Riikliku- ja Kooperatiivkaubanduse Tehnikum, tööstus- ja toidukaupade tundmine, 1965
Eesti Majandusjuhtide Instituut, materiaal-tehniline tagamine uutes majandustingimustes, 1989
Läbi viinud perioodil 2010-2014 Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi ja tasulisi laotöötaja koolitusi
ÕKTR juht
Hanna Kuldsaar, PKHK kaubanduseriala ja laotöö kutseõpetaja, lõpetanud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse laomajanduse ja müügikorralduse erialad, tase 4, Mõdriku rakenduslik kõrgkool, kaubandus-ökonoomika erialal, õpib praegu majandusarvestuse erialal.

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.

Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.

Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}