Juuste ja habeme hooldus eakale ning puuetega abivajajale

Aeg: 18.09-06.11.2018, T ja K, kell 16.30-19.45, 4 ak tundi

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
Tervisehoiu-, hoolekande- ning avahooldusasutuste hooldustöötajad või koduhooldajad, kel puudub vastav oskus või kes ei oma erialast haridust.
Aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Kursusele ei saa registreerida tasemeõppes õppivad õppijad.
NB! Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.

Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Põhiharidus ja riigikeele oskus.
Maht: 60 tundi

Õpiväljundid:
Lõikab ja hooldab juukseid ja habet abivajajal algtasemel lähtuvalt kliendi/patsiendi esmavajadustest, järgib kutse-eetikat
Mõistab peanaha ja juuste ehitust nende elutegevust ja erinevaid probleeme
Omab ülevaadet erinevatest  juuste ja peanaha hooldustoodetest, nende põhikoostistest
Teab juuste ja habeme lõikuse lihtsamate vormide tunnuseid, tööks vaja minevaid töövahendeid ning rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktilises töös
Hooldab abivajaja juukseid ja habet järgides tööohutuse-, hügieeni ja keskkonnanõudeid; rakendab tööde teostamisel tervist säästvaid ergonoomilisi töövõtteid

Koolituse teemad:
Auditoorne osa – 30 tundi
Peanaha ja juuste ehitus, elutegevus ning omavaheline seos 6 tundi
Peanaha ja juuste erinevad probleemid, haigused ja häired 4 tundi
Juuste ja peanaha hooldustooted 4 tundi
Kosmeetiline keemia 4 tundi
Pesuained šampoonis, nende ülesanded. Hooldustoodetes 4 tundi
Kasutatavad ained, hooldustoodete ülesanded 4 tundi
Looduslikud hooldusvahendid (henna, basma, kummel jm) 4 tundi
Praktiline osa – 30 tundi
Töövahendite käsitlus ja hooldus (kammid, käärid, juukselõikusmasin) 4 tundi
Kääride käes hoidmine  4 tundi
Erialane terminoloogia 4 tundi
Lihtsamad juuste ja habeme lõikuse vormid 3 tundi
Kliendikeskne teenindus (eetika ja konfidentsiaalsuse
nõuded) 3 tundi
Töökeskkonna ja tööohutuse nõuded 3 tundi
Töökoht, selle ohutegurid 3 tundi
Hügieeni nõuded 3 tundi
Ergonoomika juuste lõikamisel 3 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 70% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine.
Õpiväljundite hindamine on mitteeristav (arvestatud/ mittearvestatud).
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
1. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust

Hindamismeetod:
Loeng, analüüs, näitlikustamine, praktiline harjutustöö, arutelu
Õpilane peab kõik õppetundides käsitletud juuste ja habeme lõikuse lihtsamad lõikused olema õppepea peal läbi lõiganud.

Läbiviija:
Reet Parik –  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse juuksuri eriala kutseõpetaja
1. 1986-1988 Tallinna  Kutsekeskkool nr 19. Laia profiiliga juuksuri ja tellimuste vastuvõtja elukutse
2. 2006-2009 Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureus (kvalifikatsiooni nimetus -haridusteaduste bakalaureus, õppekava kutsepedagoogika)
3. 2014 Kutsekvalifikatsioon Täiskasvanute koolitaja, tase 6
4. 2015 kutskvalifikatsioon Juuksur, tase 4

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}