Teenindusalane vene keel

Aeg: 18.09-29.11.2018 (2 korda nädalas T ja N kell 16.30-18.00)

Sihtrühm: koolitus on mõeldud teenindusvaldkonnas töötavatele (müüjad, klienditeenindajad, majutus- ja hotelliteenindajad ja toitlustusteenindajad), kes on

 • erialase tasemehariduseta täiskasvanud,
 • keskhariduseta täiskasvanud,
 • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+

kelle teadmised vene keelest on kas puudulikud või aegunud ja kellel on soov oma vene keele oskust tööalases kontekstis täiustada.

Maht: 40 tundi

Grupi suurus: 10 inimest.

Õppe alustamise nõuded: vene keele algtasemel A1.

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikud ainult vabade kohtade olemasolul.

Õpiväljundid:

 • Koolitatav  suhtleb iseseisvalt  klientidega igapäevastes töösituatsioonides  kasutades venekeelset põhisõnavara
 • Selgitab välja kliendi vajadused, rakendades sobivat keelekasutust, hoiakuid ja lugupidavat kultuurilist suhtumist vene keeles
 • Mõistab lihtsa erialase teksti tuuma, koostab igapäevatööga seotud erialast teksti
 • Selgitab välja kliendi probleemid ja aitab neid lahendada
 • Tunneb erialaga seonduvad sõnavara

Õppe sisu (40 tundi):

Teooria 10 tundi

 • Õigekiri ja grammatika

Praktiline töö 30 tundi

 • Suhtlusetiketi põhireeglid: tervitus, suhtluse algus (pöördumine ja tutvustamine) info edastamine, vabandamine, kaebused ja pretensioonid, nõustumine ja äraütlemine, hüvastijätt.
 • Telefonivestlus ja sõnumite jätmine/vastuvõtmine
 • Ametialase suhtlemise tüüpsituatsioonid
 • Kellaaeg, kuupäev, numbrid, ühikud
 • Tekstist olulise informatsiooni leidmine
 • Küsimuste ja käskluste moodustamine
 • Klienditeenindus erinevatel teenindusaladel dialoogides

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
 2. sooritanud arvestusliku dialoogi ning lõputesti õpitud materjali peale

Hindamismeetod:

Arvestuslik dialoog (oma erialaga seotud) ja kontroll lõputest õpitud materjali kohta.

Hindamiskriteeriumid:

 • Dialoog on arvestatud, kui koolitatav vestleb kliendiga selges ja ladusas vene keeles igapäevases tööalases situatsioonis sh. ka telefoni teel.
 • Lõputest  koosneb 10-st ülesandest (ankeedi täitmine 1 ülesanne; kuus ülesannet valik  vastuste variantidega ja kolm ülesannet avatud küsimustega.  Maksimaalne punktide arv 80. Õppija peab soritama testi  75 % (60 punkti)

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

Lektor: Maie Jesjutina,  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse vene keele õpetaja; täiendus- ja ümberõppe teenistuse lektor.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

{BreezingForms:tasuta}