Erialane inglise keel teenindusvaldkonna töötajatele

Aeg: 11.09-04.12.2018 (2 kord nädalas T ja N kell 16.50-18.20, korraga 2 ak. tundi)

Sihtrühm: koolitus on mõeldud teenindusvaldkonnas töötavatele, sh kontori – ja bürootöötajad, väikeettevõtjad, kes on

  • erialase tasemehariduseta täiskasvanud või
  • keskhariduseta täiskasvanud või
  • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+,

kelle teadmised inglise keelest on kas puudulikud või aegunud ja kellel on soov oma inglise keele oskusi tööalases kontekstis täiustada.  Kursus on üles ehitatud ärivaldkonnas vajaminevale sõnavarale.

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: inglise keele oskused vähemalt A2 tasemel. Sooritatud eelnev keeleoskustaseme määramise test.

Maht: 50 tundi

 

Õpiväljundid: Kursuse lõpetaja oskab paremini orienteeruda ärialases sõnavaras, vestelda ärialastel teemadel, lugeda ja vastata äriteemalistele meilidele, tutvustada oma ettevõtet ja tooteid. Tunneb tähtsamat finantsalast (äri terminoloogiat) sõnavara ja suhtleb ladusamalt oma tööalal.

 

Õppe sisu:

1) eelnev keeleoskustaseme testimine 1 tund

2) elukutsed ja nende tööülesannete kirjeldamine, töö iseloomustamine 3 tundi

2) erinevad ettevõtete tüübid, sealsed ametid ja nende kirjeldamine 2 tundi

3) töötajate värbamine, valikute tegemine, avaldused jne 4 tundi

4) väljaõpe ja erinevad väljaõppe kursused, oskustöölised ja  erialane koolitus, karjääriredel jne 3 tundi

5) personal – juhatusest lihttöölisteni, personalipoliitikaga seotud sõnavara 4 tundi

6) ärijuhid ja ettevõtlus, FIE ja MTÜ 4 tundi

7) tootmisprotsessi kirjeldamine ja  sellega kaasnevad erinevad teenused 6 tundi

8) tootearendus, turuuuringud ja uudsus, kaubamärgid, toote reklaam 4 tundi

9) erinevad materjalid, varustajad ja kvaliteedikontroll 3 tundi

10) turundus ja konkurendid, turu sihtide seadmine, otseturundus 4 tundi

11) rentaablus – eelarved ja kulutused 4 tundi

12) pangandus ja rahandus, põhivarad ja käibevarad, inflatsioon 4 tundi

13) graafikud ja ajaplaneerimine, projektide haldamine 3 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!
 

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

  1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
  2. sooritanud lõputesti läbitud materjali peale

Hindamismeetod:

Tulemuste hindamine toimub erinevate vestlusteemade, kirjalike kodutööde ning kirjaliku lõputesti kaudu.

Hindamiskriteerium:

Õppetöö hindamine toimub jooksvalt vastavalt tunnis aruteludes osalemisele ja kirjalike kodutööde esitamisele. Kodutööde teemad on tuletatud käesolevast õppematerjalist ja antud hetkel käsitlevatest teemadest.

Kirjalik lõputest on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud töö vähemalt 60% ulatuses.

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)

 

Lektor: Piret Laan, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tehnikaõppeosakonna inglise keele õpetaja.

Tallinna Pedagoogikaülikool kutseõpetaja õpetajakoolitus. On läbi viinud erialase inglise keele tunde nii teenindus- kui ka tehnika erialadele.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitusjuht, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.