Mööbli tasapindade kaunistamine intarsia tehnikas

Aeg: 09.10- 08.11.2018 (T ja N kell 16.45-20.00, korraga 4 ak. tundi)

Sihtrühm:

  1. Aegunud oskustega täiskasvanud inimene, kes soovib puiduettevõttes töötamiseks täiendada enda erialaseid teadmisi ja omandada praktilisi töövõtteid.
  2. Tööealised isikud, kes soovivad omandada lisateadmisi ja -oskusi mööbli tasapindade kaunistamise tehnikatest.
  3. Käsitöölisest väikeettevõtjad, kes soovivad oma erialaseid oskuseid laiendada.

Kursus annab osalejatele algteadmised ja praktilised oskused mööblidetailide, lauaplaatide, uksekilpide jne. dekoreerimisest.

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Grupi suurus: 9 inimest

Õppe alustamise nõuded: eesti keele valdamine suhtlustasandil, huvi valdkonna vastu.

Maht: 40 tundi


Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • valib eseme kavandi  teostamiseks vajaliku materjali ja tehnoloogia;
  • valmistab ette töökoha ja ning töövahendeid;
  • planeerib tööde järjekorra ja vajaliku materjalikulu, arvestades toodete hulgaga;
  • järgib säästlikku materjalikasutust ning viimistleb tööd nõuetekohaselt.

 

Õppe sisu:

Teooria 4 tundi

Intarsia ajaloo tutvustus

Intarsia tehnika, vajaminevad töövahendid, näidised

Spooni erinevad liigid

Praktiline töö 36 tundi

Õige lõikeriista valimine, töövõtete õppimine, spooni paigutamise, sobitavuse valimine

Intarsia valmistamine, joonised, lõigete kandmine toorikule

Liimimine, lihvimine, viimistlus (lakkimine, vahatamine, õlitamine, erinevad võimalused)

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

  1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
  2. sooritanud läveni tasemel praktilised ülesanded

Hindamismeetod:

Praktilised ülesanded.

Hindamisülesanne:

Valmistab tooteid (piltmosaiik) kasutades erinevaid spooniliike.

Hindamiskriteeriumid:

Praktilised tööd on sooritatud lävendi tasemel ning õppija tunneb/ järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid töövõtteid, -vahendite kasutamisoskust.

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

 

Lektor: Urmas Ailt, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidutöökoja juhataja ja puidueriala kutseõpetaja. Läbitud Tallinna Tehnikaülikoolis puidutöötlemise valdkonna kutseõpetajate täiendkoolitus ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis kutseõpetaja diplomiõpe.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitusjuht, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

{BreezingForms:tasuta}