Standardi IPC-A-610 koolitus

Aeg: Planeerimisel sügis 2018

Sihtrühm: elektroonika ja automaatika valdkonnas töötavad või tööd alustavad erialase hariduseta tehnikud, veaotsijad ja hankijad, kes soovivad oma kvalifikatsiooni tõsta ja ettevalmistust sertifitseerimiseks.

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Grupi suurus: 10 inimest.

Õppe alustamise nõuded: puuduvad.

Maht: 40 tundi


Õpiväljundid:

  • Õppija käsitseb elektroonikakooste vastavalt standardis IPC-A-610 kehtestatud nõuetele.
  • Õppija viib iseseisvalt läbi visuaalset inspektsiooni vastavalt standardis IPC-A-610 kehtestatud nõuetele.

 

Õppe sisu:

Loeng 30 tundi

Sissejuhatus ja dokumentatsioon 4 tundi

Jootmine 4 tundi

Komponentide vigastused, trükkplaadid ja koostud 4 tundi

Pistikühendused 4 tundi

Auktehnoloogia 4 tundi

Pindtehnoloogia 4 tundi

Riistvarapaigaldus 3 tundi

Krutt-tehnoloogia 3 tundi

Praktiline töö 10 tundi

Standardi IPC-A-610 praktiline kasutamine, tagasiside, testimine 10 tundi


Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

  1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
  2. sooritanud lävendi tasemel kaks eksamit (mis koosneb küsimustest kõigi teemade kohta)
    Lisaks eelmainitule väljastatakse eduka eksami sooritamise korral ka ametlik IPC-A-610 sertifikaat.

Hindamismeetod:

Eksam (2 tk)

Hindamisülesanne:

Õpingute lõpetamisel toimub kaks eksamit. Mõlemad eksamid kontrollivad standardi kasutamise oskust:

  • abimaterjalideta eksam, millega kontrollitakse koolitatava teadmisi standardi rakendamise korra peale (vastavalt standardis IPC-A-610 kehtestatule peab koolitatav vastama eksamil vähemalt 70% küsimustest õigesti);
  • abimaterjalidega eksam, millega kontrollitakse koolitatava arusaamist standardi kriteeriumitest, rakendamise oskusest, struktuurist ja ülesehitusest.

Hindamiskriteeriumid:

  1. Õppija teab käsitseda elektroonikakooste vastavalt standardis IPC-A-610 kehtestatud nõuetele
  2. Õppija demonstreerib elektroonikakoostude inspekteerimist vastavalt standardis IPC-A-610 kehtestatud nõuetele.

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

 

Koolitusjuht: Gerli Ollino, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitusjuht, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

{BreezingForms:tasuta}