Tabeltöötlusvahendite rakendamine igapäevatöös edasijõudnutele

Aeg: 13.11-13.12.2018 (T ja N kell 17.00-20.10)
T 13.11.2018 17:00- 20:10
N 15.11.2018 17:00- 20:10
T 20.11.2018 17:00- 20:10
N 22.11.2018 17:00- 20:10
T 27.11.2018 17:00- 20:10
N 29.11.2018 17:00- 20:10
T 04.12.2018 17:00- 20:10
N 06.12.2018 17:00- 20:10
T 11.12.2018 17:00- 20:10
N 13.12.2018 17:00- 20:10

Sihtrühm: Läbivalt erinevate valdkondade/ ametikohtade lõikes infotehnoloogilise vajadusega töötajad, kes kasutavad arvutit igapäevaselt ning soovivad täiendada oma tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskust, muutes selle läbi oma tööd efektiivsemaks.

Õppe alustamise nõuded:

On nõutud eelnev arvutikasutamise kogemus, sealhulgas ka tabeltöötluse rakenduste (näiteks Microsoft Excel,või LibreOffice Calc) kasutamise kogemus.

Eelnevalt sooritatud õppejõu poolt koostatud veebipõhine tabeltöötlusalase teadmiste test (ühtse koolitusgrupi komplekteerimise eesmärgil).

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Grupi suurus: 13 inimest

Maht: 40 tundi

Õpiväljundid:

Õppekava edukalt läbinu on ettevalmistatud kasutama arvutiga igapäeva töös tabeltöötluse rakendusi erinevate tööülesannete täitmisel, nagu näiteks analüüs, aruandlus ja andmete hoidmine.

Selleks saavutab kursuse edukalt läbinu alljärgnevad oskused:

 • tunneb tabeltöötlustarkvarade tööpõhimõtteid, kasutusala ja rakendamispõhimõtteid.
 • Lahendab lihttehete ja teiste funktsioonidega erinevaid arvutusi ja kombineerib lihttehteid ja funktsioone oskuslikult ja võimalikult optimaalsel viisil (võimalikult lühikeste sümbolite arvuga tehted).
 • Kasutab risttabelit arvutuslike ja loenduslike tulemuste saamiseks ning loob ja kombineerib risttabeli või liigendtabeli (i.k Pivottable) tulemusi kohandatud filtreerimiste ja sorteerimistega tulemustega – vastuste leidmiseks.
 • Kombineerib omavahel erinevaid aja- ja muid funktsioone tulemuste saavutamiseks.
 • Kasutab oskuslikult tabeltöötluse rakendustes võimaldatud rahanduse-, statistika-, teksti-, loogika ja teabefunktsioone vastavalt vajadusele.

Kasutab tabeltöötlustarkvarade funktsonaalsusi (nagu mitmetasemelised kokkuvõtted, prognoosid, valideerimine ja konsolideerimine)


Õppe sisu (kokku 60 kontakttundi sh 10 auditoorset, 30 praktilise töö tundi):

I teema: tabeltöötlustarkvara tööpõhimõtted ja kasutusala (4 auditoorset ja 6 praktilise töö tundi)

 • Tabeltöötlustarkvara rakendamise võimalused (2 auditoorset tundi)
 • Tabeltöötlustarkvara tehted ja funktsioonid (2 praktilise töö tundi)
 • Tabeltöötlustarkvara aadressid, töölehed, dokumendid (2 praktilise töö tundi)
 • Tabeltöötlustarkvara funktsionaalsus (2 praktilise töö tundi)
 • Andmetabel ja sellele esitatud tingimused (2 auditoorset tundi)

II teema: tabeltöötlustarkvara kasutamine (4 auditoorset tundi ja 16 praktilise töö tundi)

 • Andmeformaadid (1 auditoorne tund ja 1 praktilise töö tund)
 • Ajafunktsioonid (2 praktilise töö tundi)
 • Rahandusfunktsioonid (1 auditoorne tund ja 3 praktilise töö tund)
 • Statistikafunktsioonid (1 auditoorne tund ja 2 praktilise töö tund)
 • Tekstifunktsioonid (1 praktilise töö tund)
 • Loogikafunktsioonid (1 auditoorne tund ja 3 praktilise töö tund)
 • Teabefunktsioonid (2 praktilise töö tundi)
 • Risttabeli või liigendtabeli kasutamine (2 praktilise töö tundi)

III teema: tabeltöötlustarkvara funktsionaalsus (2 auditoorset tundi ja 8 praktilise töö tundi)

 • Diagrammide, sealhulgas mitmetasemeliste diagrammide kasutamine (1 auditoorne tund ja 1 praktilise töö tund)
 • Sorteerimine sealhulgas mitmetasemeline sorteerimine (1 praktilise töö tund)
 • Filtreerimine ja selle kohandamine (2 praktilise töö tundi)
 • Vahekokkuvõtted, konsolideerimine (2 praktilise töö tundi)
 • Valideerimine (2 praktilise töö tundi)
 • Tingimuslik vormindamine (1 auditoorne tund)

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
 2. sooritanud vähemalt 80% praktilistest töödest.

Hindamismeetoditeks on praktilised tööd:

 • andmetabeli loomine
 • aja-, rahanduse-, statistika-, teksti-, loogika ja teabefunktsioone kasutamine praktilistel juhtumitel
 • risttabeli või liigendtabeli koostamine/ kasutamine
 • tabelite valideerimine ja dokumendi (kaasa arvatud lahtrite, töölehtede) kaitsmine.

Hindamiskriteerium:

 • lahendab lihttehetega arvutusi. Kasutab tingimusfunktsiooni. Kombineerib omavahel lihttehteid ja funktsioone. Sorteerib tulemusi, leiab risttabeli loomisel arvutuslikke vastuseid. Koostab kohandatud filtreerimise päringuid vastuse leidmiseks. Koostab lihttehteid absoluutsete ja dünaamiliste aadressidega ning eristab sellise tegevuse tulemusi.
 • kasutab ajafunktsioone arvutamiseks ning loob tulemuste saavutamiseks sobilikke ajaühikuid. Kasutab ajafunktsioone teistes funktsioonides. Koostab erinevat tüüpi diagramme ning
 • põhjendab erinevate diagrammitüüpide omadusi. Impordib andmeid enamikest failitüüpidest tabeltöötluse rakendusse.
 • kasutab enamikke funktsioonide tüüpe ning kombineerib neid omavahel tulemuse saavutamiseks. Kasutab nimehaldurit aadressi alade loomiseks. Konsolideerib, rühmitab, teostab vähemalt kahetasemelisi vahekokkuvõtteid. Kaitseb tabelite lahtreid, töölehti ja faile põhjendatud olukordades.
  A (arvestatud)

Lektor: Janek Leppnurm, MA - haridusteaduste magister. Infotehnoloogia (902) kõrgharidus Informaatikaõpetaja, kooli infojuht (1636) kõrgharidus, magister. Õpetaja, tase 7 (tähtajatu)

Koolitusjuht: Gerli Ollino, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitusjuht, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

{BreezingForms:tasuta}