Müügitöö jaekaubanduses

Aeg: 18.09-15.11.2018, T ja N, kell 16.30-19.30, 4 ak tundi korraga.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.12, Pärnu, ruum B311.
Sihtrühm:

 • Inimesed, kes töötavad või on töötanud valdkonnas ja on madala erialase kvalifikatsiooniga;
 • erialase hariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond.

Kursusele ei saa registreerida tasemeõppes õppivad õppijad.

Nõuded õpingute alustamiseks:
 

Õppima võib asuda isik, kellel on omandatud põhiharidus. Töötab või on töötanud valdkonnas.

Maht:
 80 tundi

Õpiväljundid:

Õpetusega taotletakse, et koolituse sooritanud kursuslasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada müüja – klienditeenindajana ning jätkata õpinguid ja osaleda elukestvas õppes:

1. Rakendab kaubandusettevõttes tulemuslikult vajalikke suhtlemisoskusi ja töövõtteid ning kasutab töövahendeid säästlikult.

2. Tuleb kaubandusettevõttes toime kaupade käitlemise, teenindamise, müümise ja kassatööga, tundes kaupa ja lähtudes müügitöö korraldamise põhimõtetest.

3. On võimeline töötama müüja-klienditeenindajana kaubandusettevõtte meeskonnaliikmena, vastutades enda töö eest ning kohanedes muutuvate olukordadega.

4. Õpib ja täiendab ennast iseseisvalt ning ennast juhtivalt, hindab ja analüüsib oma teadmiste ja tööoskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge.

5. Väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ning füüsilist vormi.

6. Kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks.

Koolituse teemad:
Kaupade käitlemine:

 • Kaupade käitlemisega seotud tegevused sh tööohutus ja –hügieen, müügitöö korraldamine – 8 tundi (4 auditoorset ja 4 praktilist)
 • Kaubatundmine sh kaupade märgistus ja kvaliteedihindamine – 40 tundi (20 auditoorset ja 20 praktilist)

Teenindamine ja müümine:

 • Klienditeeninduse põhimõtted sh suhtlemine (praktiline müügisituatsioon ja sularaha tšeki kirjutamine) – 8 (4 auditoorset ja 4 praktilist)

Kassatöö:

 • Kassatoimingud – 6 tundi (2 auditoorset ja 4 praktilist)
 • Erinevad maksevahendid – 2 tundi (1 auditoorne ja 1 praktiline)

Kaubanduse valdkonna seadusandlus:

 • Kaubandustegevuse seadus, tarbijakaitseseadus, toiduseadus, alkoholiseadus, tubakaseadus, võlaõigusseadus (pretensioonide osa), pakendiseadus - 8 tundi (6 auditoorset ja 2 praktilist)
 • Töölepinguseadus – 4 tundi (2 auditoorset ja 2 praktilist)

Lõpuülesanne:

 • Test – 1 tund (auditoorne)
 • Müügisituatsioon – 3 tundi (praktiline)

Grupi suurus: 10 inimest
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Kursus lõppeb testi ja müügitööga seotud praktilise ülesandega. Lõpuülesande sooritamiseks peavad olema saavutatud õpiväljundid.

Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 70% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine.
Õpiväljundite hindamine on mitteeristav (arvestatud/ mittearvestatud).
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Hindamismeetod ja -kriteerium:

 • Test – valikvastustega küsimused, läbitud teemade kohta. Test loetakse arvestatuks, kui kursuslane vastab õigesti 60% -le küsimustest.
 • Praktiline ülesanne - kursuslane teenindab kindla ostulegendiga klienti ja soovitab talle vajalikku kaupa. Müügisituatsioon lõppeb sularaha tšeki kirjutamise ja arveldamisega.

Läbiviijad:

Külli Šorin – PKHK kaubanduserialade kutseõpetaja;  
Tartu Ülikool- ärijuhtimine;
Tartu Ülikool- kutsepedagoogika (8AP);
Läbi viinud perioodil 2010-2017 Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi

Janne Ojala – PKHK kaubanduserialade kutseõpetaja.
Pärnu Kutsekeskkool – müüja;
Tallinna Majaka Teeninduskool – jaemüügikorraldus;
Tallinna Ülikool – kutsepedagoogika bakalaureuseõpe ja informaatikaõpetaja, kooli infojuht magistriõpe.
Kutsekvalifikatsioon: Müüja-klienditeenindaja, tase 4; Õpetaja, tase 7.
Läbi viinud perioodil 2010-2017 Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi

Kaie Pärn
– PKHK kaubanduserialade kutseõpetaja;
Pärnu Tarbijate Kooperatiivi kaupluskool- II kat. müüja;
Tartu Ülikool- ärijuhtimine
Tartu Ülikool - kutsepedagoogika kursus (8AP).
Läbi viinud perioodil 2010-2017 Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi

Hanna Kuldsaar-
PKHK kaubanduserialade kutseõpetaja
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool- kaubandusökonoomika.

Õppekavaga saate tutvuda siin!

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 53446945, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.

Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.

Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}