Tisleritöö põhioskused (mööblitoodete valmistamine)

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 01.06- 09.07.2020. E, K ja N kell 16.30- 20.30.

E 01.06 kell 16.30- 20.30, korraga 5 ak. tundi
K 03.06 kell 16.30- 20.30, korraga 5 ak. tundi
N 04.06 kell 16.30- 20.30, korraga 6 ak. tundi
E 08.06 kell 16.30- 20.30, korraga 5 ak. tundi
K 10.06 kell 16.30- 20.30, korraga 5 ak. tundi
N 11.06 kell 16.30-20.30, korraga 6 ak. tundi
E 15.06 kell 16.30- 20.30, korraga 5 ak. tundi
K 17.06 kell 16.30- 20.30, korraga 5 ak. tundi
N 18.06 kell 16.30-20.30, korraga 6 ak. tundi
22.06-28.06 vaba nädal
E 29.06 kell 16.30- 20.30, korraga 5 ak. tundi
K 01.07 kell 16.30- 20.30, korraga 5 ak. tundi
N 02.07 kell 16.30-20.30, korraga 6 ak. tundi
E 06.07 kell 16.30- 20.30, korraga 5 ak. tundi
K 08.07 kell 16.30- 20.30, korraga 5 ak. tundi
N 09.07 kell 16.30-20.30, korraga 6 ak. tundi

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm:

Erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, kes on huvitatud töötamisest või juba töötavad mööblitööstuse valdkonnas.

Grupi suurus: 11 inimest

Õppe alustamise nõuded: eesti keele valdamine tasemel, mis on vajalik eriala omandamiseks.

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Maht:  80 tundi (10 tundi auditoorset tööd ning 70 tundi praktilist tööd)

Õpiväljund:   

1) töötleb etteantud kvaliteedinõudeid järgides puitu ja puidupõhiseid materjale nii käsitööriistadega kui erinevatel puidutöötlemispinkidel, rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid;

2) kavandab lihtsamaid mööbli- ja puittooteid;

3) valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest lihtsamaid mööbliesemeid ja puittooteid;

4) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töö- ja keskkonnaohutusnõudeid ja kasutab töökaitsevahendeid.

 

Koolituse teemad:    

Teoreetilise õppe teemad - 10 tundi

1) Mööbliesemete määratlus ja klassifikatsioon; mööbliesemete liigitamine kasutusala järgi
2) Korpusmööbli, laudade ja toolide konstruktsioonid
3) Mööbliesemete valmistamise tehnoloogiline protsess
4) Lahtilõikus; plaatmaterjali lahtilõikuskaardi koostamine ja väljatuleku protsendi arvutamine; saematerjali juurdelõikusviisid ja mahu arvutus
5) Jooniste ja eskiiside lugemine; mõõtmete märkimine joonisele arvestades tehnoloogilise ja konstruktiivse baasiga
6) Erinevad puidutöötlemispingid
7) Mööbliesemete ettevalmistamine viimistlemiseks; mööbliesemete viimistlemine

Praktilise õppe teemad – 70 tundi

1) Seotiste valmistamine masintöötluse teel (raami nurkseotised, kasti nurkseotised, T-seotised)
2) Plaatmaterjali lahtilõikuse teostamine
3) Spooni valik ja spoonisärgi koostamine
4) Liimid, lakid, õlid, peitsid
5) MDF ja PLP plaatpindade spooniga katmine
6) Kilpkonstruktsioonliidete valmistamine
7) PLP korpusmööbli elementide valmistamine
8) Massiivpuidust korpusmööbli elementide valmistamine

Lühiõppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind:
Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

1) läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses;
2) sooritatud praktiline töö: vastavalt oma joonisele mööblieseme valmistamine.

Hindamismeetodiks on praktiline töö- vastavalt oma joonisele mööblieseme valmistamine ning viimistlus.

Hindamiskriteerium:

Praktiline töö loetakse sooritatuks kui koolitatav kasutab õigeid töövõtteid ja järgib tööohutuseeskirju.

A (arvestatud)

Läbiviijad:

Urmas Ailt, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidutöökoja juhataja ja puidueriala kutseõpetaja. Võru Tööstustehnikum, mööblitehnoloogia eriala.

Läbitud Tallinna Tehnikaülikoolis puidutöötlemise valdkonna kutseõpetajate täiendkoolitus ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis kutseõpetaja diplomiõpe.

Enn Kiviselg, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidueriala kutseõpetaja. Tallinna Ülikooli, üldtehnilised distsipliinid ja tööõpetus.

Margus Kasekamp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidueriala kutseõpetaja.

Tallinna Tehnikaülikool, puidutöötlemise valdkonna kutseõpetajate täiendkoolitus 4 AP, 14.03.2007-22.04.2008

Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika 12 EAP, 02.02-09.12.2009

 

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}