Ametialane inglise keel klienditeenindajatele 2020

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 14.01-26.05.2020 teisipäeviti kell 16.50-18.20 (korraga 2 ak. tundi)

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm:

 • erialase tasemehariduseta täiskasvanud
 • keskhariduseta täiskasvanud
 • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+,

kellel on tööalane vajadus kasutada inglise keelt klienditeenindus valdkonnas (olemasolevad teadmised on puudulikud või aegunud).

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: inglise keele oskus A2 tasemel. Sooritatud eelnev keeleoskustaseme määramise test.

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Maht:  40 tundi

Õpiväljund:   

Oskab kasutada inglise keelset klienditeeninduse sõnavara ja mõistab antud teemalist teksti.

Kursuse lõpetaja oskab paremini kasutada inglise keelseid väljendeid suhtlemisel klientidega. Oskab vestelda tööga seotud teemadel, tutvustada oma ettevõtet ja selles pakutavaid teenuseid. Tunneb vastavat terminoloogiat ja suhtleb ladusamalt ka igapäevases inglise keeles.

 

Koolituse teemad:    

Auditoorne töö 40 tundi

 1. Eeltestimine ja keeleoskuse väljaselgitamine
 2. Edukas klienditeenindus, sellega seonduvad oskused ja teadmised, milliseid omadusi on selleks vaja; klienditeenindusega seotud elukutsed.
 3. Füüsiline klienditeenindus – põhilised viisakusväljendid, firmade esmatutvustused; messidel presentatsioonide tegemine.
 4. Klienditeenindus telefoni teel – telefonivestluses kasutatavad viisakusväljendid, enda väljendamine selgelt ja arusaadavalt.
 5. Abiliinid – edukas kliendi nõustamine ja juhendamine telefoni teel, kasutatavad väljendid, kordamine ja selgitamine.
 6. Kirjalik klienditeenindus – efektiivne kirjalik suhtlemine, ametlik ja mitteametlik kirjastiil, standardväljendid.
 7. Probleemide ja kaebustega tegelemine – erinevad kaebusevormid ja nendele vastamine, halbade uudiste pehmendamine ja vabandamine, probleemilahenduse erinevad etapid.
 8. Õpiväljundite kontroll

Lühiõppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
 2. sooritanud lõputesti läbitud materjali peale ning osalenud aktiivselt tunnivestlustes.

Hindamismeetod

Tulemuste hindamine toimub erinevate vestlusteemade ning kirjaliku lõputesti kaudu.

Hindamiskriteerium

Lõputesti sooritamine, kus on vähemalt 60% õigeid vastuseid.

A (arvestatud)

Läbiviija: Piret Laan, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tehnikaõppeosakonna inglise keele õpetaja. Tallinna Pedagoogikaülikool kutseõpetajakoolitus. Tartu Avatud Ülikool, inglise keele õpetaja. On läbi viinud mitmeid erialase inglise keele kursuseid täiskasvanutele.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}