Sisselõikeliste taskute töötlemine (mai)

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 07.09-07.10.2020, E ja K, kell 17.00-20.00, 4 ak tundi korraga
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, A022
Sihtrühm:
• isikud, kes töötavad õmblejatena, kellel on aegunud erialane kvalifikatsioon või puuduvad spetsiifilised erialased teadmised;
• erialase hariduseta täiskasvanud, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada antud valdkonnas;
• õmblusalal töötavad või töötada soovijad, kel põhi- või keskharidus või aegunud oskustega õmblejad vanuses 50+, et püsida tööturul konkurentsivõimeline.

Grupi suurus: 10 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Eelistatakse õmblemisoskustega inimesi.

Maht: 40 tundi

Õpiväljundid:
Õppija:
• teab õmblusseadmete tööpõhimõtteid ja hooldusnõudeid, seab töökorda ja töötab õmblusseadmetel;
• õmbleb sisselõikelisi taskuid vastavalt detailidel olevatele märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile;
• õmbleb ja viimistleb tootesõlmi järgides tehnoloogilist kaarti ja/või näidist.

Koolituse teemad:
Õppe sisu:
auditoorne töö – 10 tundi
• Sisselõikeliste taskute liigitus;
• Sisselõikeliste nööpauktaskute õmblustehnoloogia;
• Sisselõikeliste liistuga taskute õmblustehnoloogia;
• Sisselõikeliste klapiga taskute õmblustehnoloogia.
praktiline töö – 30 tundi
• Tööohutus ja töökoha organiseerimine;
• Tööjuhendi lugemine;
• Tootele esitatavad kvaliteedinõuded;
• Tootesõlme töötlemine tööjuhendi ja näidise järgi;
• Sisselõikeliste taskute töötlemine tööjuhendi ja näidise järgi.

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktilise töö sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele ja vähemalt hindele „Arvestatud“.
Hindamismeetod: Praktiline töö.

Hindamiskriteeriumid:
• õmbleb sisselõikelisi taskuid vastavalt detailidel olevatele märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile;
• selgitab oma töö põhjal kasutatud töövõtteid ja töövahendeid.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.

Läbiviija:
Heli Sakk-Hännikäinen - PKHK kutseõpetaja tase VI, andragoog VI tase.
Tallinna Ülikool 2003 - kutsepedagoogika, Tallinna Kergetööstustehnikum 1986 – õmblustoodete konstruktor

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 5344 6945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

 

{BreezingForms:tasuta}