Infomaterjalide loomine vabavaralise tarkvara ja tasuta veebivahenditega 2021

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 05.10- 17.11.2021. Koolituspäevad T ja K kell 16.00-20.00 (korraga 5 ak. tundi, sisse arvestatud paus 15 minutit). Koolitust ei toimu T 12.10 ja K 13.10.21.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A-korpus

Sihtrühm: Koolitusele on oodatud väikeettevõtlusega juba alustanud isikud või alustada soovijad; FIE-d MTÜ-d ja väikeettevõtjad, kes soovivad tegevust laiendada, leida uusi kliente või arendada olemasolevaid tooteid; inimesed, kellel on vajadus ise kujundada infomaterjale, töödelda fotosid ja valmistada turunduslike materjale sotsiaalmeediasse ja oma kodulehe tarvis; erialase tasemehariduseta huvilised, kes igapäevaselt kasutavad arvutit, omavad Android operatsioonisüsteemiga nutitelefoni.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: vähemalt kesktasemel arvutikasutusoskus. Nutitelefon Android operatsioonisüsteemiga.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele suunatud koolitusi ei rahastata. Õppeasutuse enda personal sihtrühma ei kuulu.

Maht:  60 tundi


Õpiväljund:   

 • valdab kujundamisega ja tarkvaraga seotud terminoloogiat
 • fotografeerib ja filmib oma nutitelefoniga
 • oskab kasutada populaarseid vabavaralise programme (IncScape, Photopea, Davinci Resolv)
 • oskab kasutada populaarseid tasuta veebivahendeid (Canva, PicMonkey)
 • valmistab töö kasutades õiget failivormingut vastavalt meediumile

Koolituse läbinud on omandanud vajalikud põhioskused foto, filmi- ja kujundustööde tegemiseks vabavaralise tarkvara ja tasuta veebivahenditega

 

Koolituse teemad:    

Teooria 8 tundi
Tööde planeerimine

 1. Ülesehitus
 2. Autorikaitse
 3. Kompositsioon, värvusõpetus, värvimudelid
 4. Kujundustööd erinevatele meediumitele
 5. Arvutigraafika
 6. Fotograafia
 7. Filmindus

Paraktiline töö 52 tundi
Tööde ettevalmistamine

 1. Tekstitöötlus
 2. Märgigraafika
 3. Infograafika
 4. Kujundus- ja küljendustarkvara
 5. Fototöötlus
 6. Fototöötlustarkvara
 7. Filmitöötlustarkvara

Erinevad meediumid

 1. Infomaterjalid paberile
 2. Infomaterjalid veebi
 3. Sotsiaalmeedia, tehnilised nõuded, mõõdud jne.
 4. Kodulehele
 5. Tüpograafia
 6. Illustratsioon, ornamentika, kujundusgraafika
 7. Vabavaralised vektorgraafika programmid
 8. Vabavaralised rastergraafika programmid
 9. Tasuta veebivahendid

 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 1. on läbinud minimaalselt 70% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad ning saavutanud püstitatud õpiväljundid
 2. on valminud õpimapp tehtud töödega.

Hindamismeetod:

Arvestuslikud tööd (6 temaatilist tööd), millega määratakse õppija kursusel omandatud praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi. Valmib õpimapp tehtud töödega.

Hindamiskriteeriumid:
Õpilane:

 • teab erinevate meediumitega seotud terminoloogiat, mõisteid ja tehnilisi nõudeid
 • töötleb meediumite algmaterjali, kasutades sobivaid tarkvaralahendusi ja töövõtteid
 • kujundab graafilisi objekte ja salvestab sobivasse failiformaati vastavalt graafikatarkvara ristkasutuse vajadustele
 • kujundab vastavalt meediumile ja failivormingu nõuetele
 • fotografeerib ja filmib vastavalt meediumile ja failivormingu nõuetele

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

 1. Lõpetaja saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
 • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
 1. Lõpetaja saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
 • isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.


Läbiviija: Üllar Tornik,
läbinud kutsepedagoogika kursused TÜ-s, praktiline töökogemus erinevates reklaamifirmades, Pärnu Postimehes ja Pärnu trükikodades, kutseõpetaja üle 10 a. PKHK-s.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}