Tabeltöötlusvahendite rakendamine igapäevatöös edasijõudnutele 2021

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 20.05- 21.06.2021 T ja N kell 17.00-20.15 (korraga 4 ak.tundi). Viimane koolituspäev 21.06 on esmaspäev.
Kursus planeeritud 100% veebipõhisena keskkonnas Google Meet.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A-korpus

Sihtrühm: läbivalt erinevate valdkondade/ ametikohtade lõikes infotehnoloogilise vajadusega töötajad, kes kasutavad arvutit igapäevaselt ning soovivad täiendada oma tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskust, muutes selle läbi oma tööd efektiivsemaks.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: eelnev arvutikasutamise kogemus, sealhulgas ka tabeltöötluse rakenduste (näiteks Microsoft Excel või LibreOffice Calc) kasutamise kogemus.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele suunatud koolitusi ei rahastata. Õppeasutuse enda personal sihtrühma ei kuulu.

Maht:  40 tundi


Õpiväljund:   

 • Tunneb tabeltöötlustarkvarade tööpõhimõtteid, kasutusala ja rakendamispõhimõtteid.
 • Lahendab lihttehete ja teiste funktsioonidega erinevaid arvutusi ja kombineerib lihttehteid ja funktsioone oskuslikult ja võimalikult optimaalsel viisil (võimalikult lühikeste sümbolite arvuga tehted).
 • Kasutab risttabelit arvutuslike ja loenduslike tulemuste saamiseks ning loob ja kombineerib risttabeli või liigendtabeli (i.k Pivottable) tulemusi kohandatud filtreerimiste ja sorteerimistega tulemustega – vastuste leidmiseks.
 • Kombineerib omavahel erinevaid aja- ja muid funktsioone tulemuste saavutamiseks.
 • Kasutab oskuslikult tabeltöötluse rakendustes võimaldatud rahanduse-, statistika-, teksti-, loogika ja teabefunktsioone vastavalt vajadusele.
 • Kasutab tabeltöötlustarkvarade funktsonaalsusi (nagu mitmetasemelised kokkuvõtted, prognoosid, valideerimine ja konsolideerimine)

 

Koolituse teemad:    

I teema: tabeltöötlustarkvara tööpõhimõtted ja kasutusala

 • Tabeltöötlustarkvara rakendamise võimalused
 • Tabeltöötlustarkvara tehted ja funktsioonid
 • Tabeltöötlustarkvara aadressid, töölehed, dokumendid
 • Tabeltöötlustarkvara funktsionaalsus
 • Andmetabel ja sellele esitatud tingimused

II teema: tabeltöötlustarkvara kasutamine

 • Andmeformaadid
 • Ajafunktsioonid
 • Rahandusfunktsioonid
 • Statistikafunktsioonid
 • Tekstifunktsioonid
 • Loogikafunktsioonid
 • Teabefunktsioonid
 • Risttabeli või liigendtabeli kasutamine

III teema: tabeltöötlustarkvara funktsionaalsus

 • Diagrammide, sealhulgas mitmetasemeliste diagrammide kasutamine
 • Sorteerimine sealhulgas mitmetasemeline sorteerimine
 • Filtreerimine ja selle kohandamine
 • Vahekokkuvõtted, konsolideerimine
 • Valideerimine
 • Tingimuslik vormindamine

 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
 2. sooritanud vähemalt 80% praktilistest töödest.

Hindamismeetoditeks on praktilised tööd:

 • andmetabeli loomine
 • aja-, rahanduse-, statistika-, teksti-, loogika ja teabefunktsioone kasutamine praktilistel juhtumitel
 • risttabeli või liigendtabeli koostamine/ kasutamine
 • tabelite valideerimine ja dokumendi (kaasa arvatud lahtrite, töölehtede) kaitsmine.

Hindamiskriteerium:

 • lahendab lihttehetega arvutusi. Kasutab tingimusfunktsiooni. Kombineerib omavahel lihttehteid ja funktsioone. Sorteerib tulemusi, leiab risttabeli loomisel arvutuslikke vastuseid. Koostab kohandatud filtreerimise päringuid vastuse leidmiseks. Koostab lihttehteid absoluutsete ja dünaamiliste aadressidega ning eristab sellise tegevuse tulemusi.
 • kasutab ajafunktsioone arvutamiseks ning loob tulemuste saavutamiseks sobilikke ajaühikuid. Kasutab ajafunktsioone teistes funktsioonides. Koostab erinevat tüüpi diagramme ning
 • põhjendab erinevate diagrammitüüpide omadusi. Impordib andmeid enamikest failitüüpidest tabeltöötluse rakendusse.
 • kasutab enamikke funktsioonide tüüpe ning kombineerib neid omavahel tulemuse saavutamiseks. Kasutab nimehaldurit aadressi alade loomiseks. Konsolideerib, rühmitab, teostab vähemalt kahetasemelisi vahekokkuvõtteid. Kaitseb tabelite lahtreid, töölehti ja faile põhjendatud olukordades.

A (arvestatud)

 1. Lõpetaja saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
 • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
 1. Lõpetaja saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
 • isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.


Läbiviija: Siim Soopõld,
kutseõpetaja kutse EKR tase 6. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2011 aastast, eelnevalt õppinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses Arvutiteenindust. IT-süsteemide spetsialisti kutse EKR tase 4, Tallinna Ülikool, bakalaureus.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.