Veebilehe loomine Joomla! baasil ja turundus internetis 2021

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 17.02- 25.03.2021, koolituspäevad K ja N kell 16.00-19.15 (korraga 4 ak. tundi). Kursus registreerumiseks avatud.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A-korpus

Sihtrühm: Koolitusele on oodatud väikeettevõtlusega juba alustanud isikud või alustada soovijad. Õppele on oodatud ka FIE-d, MTÜ-d ja väikeettevõtjad, kes soovivad tegevust laiendada, leida uusi kliente või arendada olemasolevaid tooteid. Ettevõtete esindajad, kes tegelevad kodulehtede haldamisega või ettevõtlusega alustajad, kes soovivad ise teha ja hallata oma veebilehte. Inimesed, kes soovivad vaba väljundit oma ideede või mõtete viimiseks teisteni.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: kesktasemel arvutikasutusoskus.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele suunatud koolitusi ei rahastata. Õppeasutuse enda personal sihtrühma ei kuulu.

Maht:  44 tundi

Õpiväljund:   
Koolituse läbinu oskab valmistada kodulehe sisuhaldussüsteem Joomla! baasil ning omab elementaarseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud veebilehe haldamiseks ja kasutamiseks internetiturunduses.

 • kavandab, koostab ja haldab veebilehti vastavalt veebikeskkonna nõudmistele
 • haldab multimeediaobjekte vastavalt väljundi spetsiifikale
 • kavandab veebilehe turundust internetikeskkonnas

 

Koolituse teemad:    
Teooria 4 tundi

 1. Veebidisaini põhimõtted
 2. Veebisaidi arhitektoonika ja struktuur
 3. Navigeerimispõhimõtted
 4. Standardid
 5. Sotsiaalmeediaturundus, otsepostitused

Praktilised tööd 40 tundi
Veebidisaini kavandamine, analüüsimine, teostamine.

 1. Erinevad veebitehnoloogiad ja kasutusvaldkonnad
 2. Pilveteenused ja nende kasutamine
 3. HTML ja CSS
 4. Visuaalsete arhitektooniliste lahenduste väljatöötamine erinevate elementide baasil
 5. Veebitehnoloogiate rakendamine veebilehe loomisel, tehnoloogiate integreerimine XHTML- HTMLi põhikonstruktsioonid veebilahenduse kavandamisel ja teostamisel:
 6. CSS-i rakendamine kujunduses. Stiilide ja efektide loomine. Erilahendused CSSi abil;
 7. Kujundusfailide kohandamine veebikeskkonna nõudmistele
 8. E-kirjastamine: formaadid, kasutusalad ja tarkvararakendused
 9. Multimeediumi valdkonnad
 10. Sotsiaalmeedia keskkonnad ja nende kasutamine
 11. Reklaamtegevus erinevates sotsiaalmeedia kanalites
 12. Uudiskirjade loomine ja automatiseerimine

Sisuhaldussüsteemid

 1. Sisuhaldussüsteem Joomla
 2. Installeerimine. Konfigureerimine
 3. Administreerimine
 4. Kujundusmallid
 5. Sisuloome
 6. Publitseerimine

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
 2. luuakse koduleht sisuhaldustarkvaraga Joomla! ja publitseeritakse.
 3. kavandab ja planeerib reklaamitegevuse sotsiaalmeedias


Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Töö tulemus hinnatakse arvestatuks, kui õppija on loonud kodulehe sisuhaldustarkvara Joomla! baasil koos paigaldatud komponentide, sisu ja kujundusmallidega ning planeerinud reklaamitegevuse erinevatele sotsiaalmeedia kanalitele.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud).

 1. Lõpetaja saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
 • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
 1. Lõpetaja saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
 • isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.


Läbiviija: Üllar Tornik,
läbinud kutsepedagoogika kursused TÜ-s, praktiline töökogemus erinevates reklaamifirmades, Pärnu Postimehes ja Pärnu trükikodades, kutseõpetaja üle 8 a. PKHK-s.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.